ALLAH KİMLERİ SEVMEZ
Yaratılış amacına uygun yaşamayan
Nefsinin esiri olan kulu Allah sevmez
Tevhide sırtını dönerek küfre saplanan
İman etmeyip kâfir kalanı Allah sevmez.

Eşref-i mahlûkat olan insanı horlayan
Mala, cana, ırza, inanca saygı duymayan
Hakkı ve hukuku ayaklar altına koyan
İnsanlara zulmeden kimseyi Allah sevmez.

Neden,  niçin yaratıldığını düşünmeyen
Farzlara değer vermeyip haramı işleyen
Böylece Esfel-i Sâfilîn katına düşen
Ahdini bozan münafıkları Allah sevmez.

Burnu bir karış havada çalımla yürüyen
Kendini dev aynasında görüp böbürlenen
İlahi rahmetten uzak Şeytan’a özenen
Şımarıp kibirlenen kimseyi Allah sevmez.

Allah’ın verdiği nimetleri israf eden
Komşuya sıkıntı veren çirkin söz söyleyen
Sözünde durmayan ve yalan şahitlik eden
Kul hakkını gözetmeyen kulu Allah sevmez.

Ümmetin birlik ve dirliğine zarar veren
Ehl-i küfürle birlik olup terör estiren
Allah’a ve peygamberine ihanet eden
Müfsit ve bozguncuları Allah asla sevmez.

Çan 28 Mart 2022