ANADOLU MERSİYESİ

Yıkıldı şu mübarek vatanın ol güneyi
Karınca yuvasına çevirdi ol bölgeyi
Yaşamadı asırlar böyle bir zelzeleyi
Bu deprem değiştirdi bölgenin kaderini
Necip milletimiz de paylaştı kederini.

Uğultuyla başladı kızılca bir kıyamet
İsrafil’in sûr’u mu, başlıyor mu ahiret?
Feryad-ı figan millet bekliyor bir keramet
Akşam şen şakrak yatan bölge sakinlerini
Bu deprem göstermedi halkına tanyerini.

Cefakâr vatandaş ki ne sıkıntılar görmüş
Depremle yatıp kalkıp, ne yangınlar söndürmüş
Yedi düvele karşı, ne zulümlere gülmüş
Üstlendi bu bölgenin tüm imar işlerini
Devlet kurmaya kadir yeni şehirlerini.

Bir yanda yardım etmek için çırpınan ümmet
Öbür yanda “yapamaz..”diye bağıran zillet
Kim haklı görecektir birgün bu aziz millet
Dili, dini, bayrağı… değişmez kimliğini
Asla satamaz yurdun kutsal değerlerini.

Âh mazide ceddimiz, kaybetmiş her şeyini
Saçmışlar âfaka bu ümmetin cevherini
Önde gidenler ise kapatmış gözlerini
Düşman saplamış ise ümmete hançerini
Yiğit bir önder çıkar kurtarır milletini.

Bir zaman Abdülhamit gitsin diye bağırdık
Ermeni, Yahudi … azınlık sözüne kandık
Üç kıtaya hâkimdik ağyara muhtaç kaldık
Düşman saplamış ise ümmete hançerini
Çıkarır necip millet kahraman liderini

Cephede kazandık da masada eli öptük
Yüz binlerce evladı kara toprağa gömdük
Dini arkaya atıp batı önünde çöktük
Yıllarca Anadolu horlandı barbar diye
Vatan diyar-ı islâm, müslümandır Türkiye.

Bu vatandır dünyaya ilm-i edebi yayan
“Ne olursan ol, gelin” Mevlana’ dır çağıran
Ne belâ çektik ise sebebi hep bu vatan
Türkiye yüzyılını hançerler batı kavmi
Onları yerle yeksan edecek Türk’ün azmi.

Vatanın bekâsı, derdine can mı dayanır
Şu hainler yüzünden vatan kana boyanır
Terör zulmünden insan değil İblis utanır
Vatan bağrına dayarsa terör hançerini
Destekler aziz millet mücahid liderini.

Ey vatanım! uğruna canımız feda olsun
Babalar ağlamasın analar saç yolmasın
Yüce Mevlâ’m vatana yâr ve yardımcı olsun
Domuzdan post küffârdan dost olamaz biliriz
Yolumuz Hakk’ın yolu, canımız feda deriz

20 Mayıs 2023