Aylardan  Muharrem , Kur’anda haram
Toplumlar sulh edip  günler bayram
Tarih   boyunca   olaylar   serancam
Kader-i  Enbiya    Âşure   Günü .

Âşure  Günü’nü  yüceltti  Hüda
Semavat, Arş ve arzı , dağları da
Melekleri  ve  Hz Adem, Havva’yı da
Rabbim de yarattı  Âşure  Günü.

Hz. Adem ve Havva  haram yiyince
Cennetten    cezalı  arza    inince
Pişmanlıkla  kırk yıl tevbe edince
Tevbeler  kabuldür   Âşure Günü .

Hz. Musa ve kavmi eza gördüler
Hz. Musa asayı denize vurdular
Firavun   denizde  helâk   oldular
Kurtuluş günüdür  Âşure  Günü .

Hz. Nuh kavmi küfürde ısrar ettiler
Rabbim, Hz. Nuh’a bir gemi  yap  dediler
Tufanla  müşrikler  helâk   oldular
Gemi  Cudi’dedir  Âşure  Günü .

Puta tapan  Nemrut  zalim olunca
Hz.İbrahim  de  ateşe   atılınca
Rabbim de ateşe yakma  deyince
Gülistandır   ateş  Âşure   Günü.

Hz. Yusuf  kuyuya  öfkeyle atıldı
Bu günde de  kuyudan çıkarıldı
Hz. Yakup  da sağlık  haberini aldı
Gönüller  ferahtır  Âşure  Günü .

Hz. İsmail  doğdu  bu gün  Hacer’den
Hz. Yakup , kavuştu  Yusuf’a  hasretten
Hz. Yunus da  kurtuldu balık karnından
Nebiler   kaderi   Âşure  Günü  .

Babasız doğdu Hz. İsa  , Meryem’den
Ruhu   semaya   yükseldi   bu  günden
Ehl-i   küffar   der     ki   iner  semadan
Hz. İsa’nın  kaderi  Âşure   Günü  .

Hz. Hüseyin  Peygamberin  torunudur
Cennet   ehlinin  de    efendisidir
Kerbela’da  şehadete  erendir
Matemler  günüdür  Âşure  Günü.

Bir Muharrem de Hicri yılbaşımız
Dokuz ve Onda  mümin oruçumuz
Âşure   tatlısı   bizim   örfümüz
Şehrullah  Muharrem Âşure  Günü.

İslâm  takvimi   Şemsi  ,  Kameridir
Güneşe   göre   günlük   ibadetdir
Ay’a göre  kulluk  Oruç ve Hac’dır
Günler Efendisi  Âşure  Günü  .

H.Hüseyin   ARSLAN
Çan   6  Muharrem  1440

9726862-728xauto