CAMİ  VE CEMAÂT
Gelen    bir    haberle    kalbim     daraldı
İçimden   bir   şeyler     koptu  mabedim
Cami  –   cemaat  yok  gönlüm    karardı
Sanki  mahkum  olan   sensiz mabedim.

Aylardır      cemaat     kapın       açmadı
Tekbirler    aminler     kubbe     bulmadı
Mü’minler    manevi       gıda       almadı
Ezanla      teselli       oldun      mabedim.

Elini        kaldırdın        vardın        duaya
Mahsun     kalıp     girdin   bir    inzivaya
Bekledin    cemaat      daldın       rüyaya
Cemaat  doldurur     birgün    mabedim.

Beytullah    şubesi      bütün       camiler
Hakk’ın     huzuruna    varan   mü’minler
Ta’zimle       eğilir         secde        ederler
Kul   huzuru   sende    bulur    mabedim.

Beldenin     manevi       sembolu    sensin
Topluma     çeki   düzen   veren     sensin
Sevinçte     tasada      toplayan      sensin
Sensiz  toplum, toplum  olmaz mabedim.

Altmış beş     yaşında    olan     mü’minler
Ezanla         çağrılır   ,    çıkmaz         izinler
Bu bir    sevda     oldu     hasret    çekerler
Cuma –  cami      izni       çıksın    mabedim.
Hasan   Hüseyin   ARSLAN
31    Mayıs   2020