ÇANAKKALE ŞEHİTLER ÂBİDESİ

Eski Hisarlık Gelibolu yarımadasında
Çanakkale boğazına hâkim batı ucunda
Tüm şehitler adına özenle inşa edilmiş
“Şehitler Abidesi” adını bu millet vermiş.

Morto Koyu’ndan sonra Eski Hisarlık tepesi
Bir destandır “ Çanakkale Şehitler Âbidesi”
“Çanakkale Geçilmez” yazdıran şanlı ecdadın
Göğe yükselişini temsil eder şühedânın.

Çanakkale Savaşları Tarihi alanında
Denetim, hizmet, tanıtım alan başkanlığında
Tarihi sit alanı, kültürel varlık burası
Mezarlar, anıtlar ve savaş alanı tabyası.

Âbide fikri Milli Türk Talebe Birliği’nden
Bin dokuz yüz elli iki kabul gördü milletten
Proje, yardım kampanyası ve yapım aşaması
Altmış yılında ancak ziyarete açılması.

Yirmi beşe yirmi beş metre alan üzerinde
Boğaz’dan geçen görür, bu görkemli bir âbide
Âbideye uzaktan bakınca “M” harfine benzer
“Mehmetçik”demektir, onu andırır ve simgeler

Dört ayak üstüne yüksekliği on yedi metre
Her ayağının genişliği yedi buçuk metre
Tavanında Türk bayrağı mozaikten işlenmiş
Şeref holünde bir lahit taşıyla şereflenmiş.

Ayaklar üstünde savaşı temsilen rölyefler
Muharebe günlerini yaşar onu görenler
Altmış bin şehidin tespit edilen isimleri
Başka bir rölyefte de yazılmış her birerleri.

Yeniden düzenlenen sembolik büyük şehitlik
Çanakkale’de destan yazan mübarek mehmetçik
Bir meçhul asker mezarı ve Mehmetçik anıtı
Bu harbin rölyefi önde Kemal Paşa anıtı

Anıtın alt katında Harp Eserleri Müzesi
Bu savaşta eratın kullanılmış malzemesi
Türk, Fransız ve İngiliz, kurşun, süngü ve tüfekler
Asker ve subayların giydikleri kıyafetler.

Yabancı anıt ve mezarlarda yarımadada
Uzak diyarlardan gelip öldüler bu vatanda
İngiliz Helles, Fransız anıtı Seddülbahir’de
Anzak, Bombatepe, Conkbayırı, Arıburnu’nda

Anzak koyunda mezarlık ve tören alanı var
Her yirmi beş Nisan’da sabah ayini yaparlar.
Kemal Paşa’nın bir sözünü şöyle yazmışlar
“Bu topraklarda kanlarını döken kahramanlar!

Dost bir vatanda huzur ve sükun içinde uyuyunuz.
Mehmetçikle koyun koyuna siz yatıyorsunuz.
Harbe gönderen analar ! gözyaşını siliniz
Onlar bizim bağrımızda, evlâdımız biliniz”

Çan 28 Mart 2023