CEPHEDE BAYRAM NAMAZI

Bekâ davası için cepheye koşan ümmet
İstiklâline düşkün olan bu yiğit millet
Gönüllü gençler yüksek tahsil bırakıp geldi
Gelenlerden biri de Çan’lı Mehmet Efendi.

Çanakkale’de bir taburun din görevlisi
Namaz, şehitlerin defin işi vazifesi
Nice mucizelere tanık olmuş cephede
Allah’ın bir lütfuydu kahraman mücahide.

Beş vakit davudi bir sesle yükselen ezan
Toprakla teyemmüm ediyor su bulamayan
Umurunda mı toplar, şarapnel ve mermiler
Huşu ile Hakk’ın huzurunda eğildiler.

Küffar ordusunda müslüman Sudanlı, Faslı
Zorla Çanakkale’ye getirilen zavallı
Ezan sesi duyunca aldatıldık dediler
İsyan edince onlar kurşuna dizildiler.

El bağlamış boyun bükmüş namazda bir nefer
Ne dünyayı düşünür, ne bir korku, ne keder
Belki kıldığı son namaz şehadet yakındı
Önce Hakk’ın rızasını o kazanmalıydı.

On dört ay süren Çanakkale’de savaşlar
Kuru ekmekle geçmişti Ramazanlar
On iki Ağustos kutlu Ramazan Bayramı
Askerin bayram namazını kılmak meramı.

Komutan tehlikeli bulur vazgeçmez asker
Mehmet Efendiye sen erâta anlatıver
İmam efendi emredersin deyip çıkarken
Nur yüzlü bir zât geliverdi tam ayrılırken.

“-Oğlum! sakın askere bir şey söyleme, bekle
Gün ola hayır ola, Allah ne derse, öyle…”
Tan yerinde ilahi bir tecelli yaşandı
Göz gözü görmeyen bir sis cepheyi kapladı.

Düşman dürbünle asla gözetleme yapamaz
Ne de semada keşif uçakları uçamaz
Toplar ve silahlar susunca her yer süt liman
Bu Allah’ın bir lütfu mânevi bir heyecan.

Coşkuyla tüm erat bayram namazı kılıyor
Dalga dalga tekbirler semaya yükseliyor
Nur yüzlü zâtın Fetih Sûresi tilâveti
Mücahitler gür sesle çektiler salavatı.

Sonra hep beraber döndü avuçlar semaya
Halisane bir kalple yalvardılar Mevlâ’ya
Yaşlı gözlerle zafer murat eden neferler
Duaya mutlak âmin diyorlardı melekler.

Sonra sırada bayramlaşıp kucaklaştılar
Görev yerine dönerken dağıldı bulutlar
Allah’a şükrederek silah başı yaptılar
Allah Allah diyerek semaya ulaştılar.

Bugün aynı ruhla Hakk yolunda mücahitler
Ölürsek şehit kalırsak gaziyiz dediler
Bu ümmet minnettârdır size ey şanlı ordu
Kıyamete kadar korusun Rabbim bu yurdu.

Çan 15 Aralık 2022