Üç kıtaya hakim ulu bir çınar
Gölgesinde onlarca ulus yaşar
Altı asır boyu hak adalet  var
Tarihe hükmeden ecdadım benim.

Şehri harameyn çınarın  altında
Korunur ,  himaye eder bağrında
Tekbirler, ezanlar çınlar semada
Hadimül Harameyn  ecdadım benim.

Osmanlı mefkuresi tebliği  İslâm
Gerisi  de   teferruat   vesselâm
Hilafet ,saltanat dilde nameram
Asakir-i  İslâm  ecdadım benim.

Kelimeyi Tevhid  Türkün sancağı
Kanım  rengi  Ay  yıldızlı  bayrağı
Şehidim  suladı  kutsal    toprağı
Bekçisi  Islâmın  ecdadım  benim.

Ceddim Alparslan’dan emanet  vatan
Yüzlerce yıl fetih ,  mücahid  hakan
Islâmın   halifesi   oldu  sultan
Yeni çağı açan ecdadım  benim.

Yedi  düvel  saldırdı  ulu  çınara
Çanakkale ve de  Kutü’l Amara
Filistin , Galiçya  galib küffara
Korudu vatanı ecdadım  benim.

Cenk meydanında  mertçe duramayan
Kalleşçe   hançerledi   bizden   olan
Paramparça  oldu  ulu  çınar  vatan
Gördü dostlarını ecdadım benim.

İttifak Cephesi mağlup olunca
Mondros ile ulu çınar yanınca
Ordu terhis  hünkâr  esir olunca
Bayrağa sarıldı  ecdadım  benim.

Kadın  erkek  , Anadolu  kıyamda
Can verdi Mevlâm  ulu çınara da
Yeniden filiz , gövde ve yaprak da
İstiklâle  aşık   ecdadım   benim.

Vatan sevgisi  namus ve imanım
Şaha kalktı Mehmedim  ve Hasanım
Nene Hatun , Kara Fatma  kadınım
Bir bilekte  yumruk ecdadım  benim.

Kuvayi Milliye , istiklâl  harbi
Dünyayı dar etti Yunan’a  garbı
Yurttan  kovdu millet  Ehl-i  Salibi
Muzaffer ordusu ecdadım  benim.

Meclisi  Mebusan , Ankara  başkent
Kanunla  demokrasi  ve  hürriyet
Cihan duydu Türkiye Cumhuriyet
Yeni devlet  kurdu ecdadım benim.

Cumhuriyet  hüzünle de başladı
Saltanat  ve  hilafet rafa kalkdı
Kur’an ve ezanlar sinede   kaldı
Sabır , sebat  küpü ecdadım  benim

Ehl-i salibin  safında   duranlar
Darbe  yaparak  ümmeti satanlar
İhanet sonu  ülkeden kaçanlar
Zalimleri  gördü  ecdadım   benim.

Yurtta   sulh , cihanda sulh  şiarımız
Ufukda dalgalan  al   bayrağımız
Ebed müddet  payidar  devletimiz
Cumhuriyet kuran ecdadım  benim.

H.Hüseyin   ARSLAN
Çan  03    Ekim  2018

 

fatihler.jpg