Rabbim ilk insana şeklini vermiş
O’na secde edin diye emretmiş
Isyan edeni de huzurdan kovmuş
İnsan olduğuma Elhamdülillah.

Müslüman ülkede doğdum ikâmet
Anne ve de babam  ümmeti Ahmet
Duydum ilk cümle  Ezan ve kamet
Ümmeti Mahmud’um Elhamdülillah

Elif ba okudum  ilmi  deryayı
Ebu Cehiller de sarmış dünyayı
Rehberim Kur’an la gördüm karayı
Sahile kavuştum  Elhamdülillah.

Nice insanlar var sekiz çiziyor
Dünyayı beğenmez  aya çıkıyor
Ahır zamandayız  nefis azıyor
Mümin olduğuma Elhamdülillah.

Helâlde bereket  Rezzakı Hak’tan
Haramda hesap var kula Mevladan
Müminin hayatı geçer Kur’andan
İslâmî idrak var Elhamdülillah.

Dünyada hayat bir otele benzer
Gafilin  zamanı  boşuna  geçer
Muttaki ahireti    gülistan eder
Kazanmak güzeldir Elhamdülillah.

Islâmın kalbidir peygamber şehri
Cennet bahçesi ve nurludur kabri
Selâmlar müminat  mesrurdur Nebi
Ziyâret de ettim Elhamdülillah.

İslamın mekezi  Mescid-i  Haram
Beytullah da tavaf ashab-ı Kiram
Kabe’de  hacılar örtünür  ihram
Arafatı   gördüm   Elhamdülillah.

Rabbimin cenneti dillere destan
Yeryüzünde yoktur böyle bir mekân
Cennette Cemâli Hak’tan bir ihsân
Müjdeler mümine  Elhamdülillah.

Şah damarımızdan yakındır Rahman
Allah’a yakındır muttekı insan
Farz ve sünneti de kalbine sokan
İslâmdadır hayat Elhamdülillah.

H.Hüseyin   ARSLAN

Çan   23 Temmuz 2018

 

 

Elhamdulillah