( Tevhid İnancının Kapısı)
Allah’ın rahmetinden, ebediyyen  kovulan
Adem’e secde edin emrini boykot eden
Sırat-ı Müstekîmden insanı engelleyen
Şeytanın şerlerinden, Allah’a sığınırım.

Rahmetiyle sayısız , nimetler ihsan eden
Merhamet ederek te, mümini azad eden
Kulluk etmeye lâyık,  yegane mabut olan
Allahın yardımıyla,    okumaya başlarım.

Bütün varlıkları da yaratıp sahip olan
İnsanlara sayısız, nimetler ihsan eden
Dünya ve Ahirette, ancak yardım istenen
Allah’a şükrediniz, O’na kulluk ediniz.

Nimetler ihsan eden Allah’ın kullarıyız
Yaradana  dua ve niyazda şöyle  deriz
Ey Rabbimiz ! Sadece sana kulluk ederiz
Tagutlardan  değil Senden yardım isteriz.

Tevhid  inancından  ve İslâmdan  sapanlardan
Rasüle düşman  olup,  cehenneme girmekten
Rahmetten uzak olup  dalalete düşmekten
Muhafaza eylesin , şanı yüce Rabbimiz.

Dünyada ve ahirette, ilahî rahmetini
Cennet nimetine de kavuşan ümmetini
Mesut ve bahtiyar olmaya  çalışmayı
Hak yolunda sebatı, muvaffak kıl Allahım !

H.Hüseyin   ARSLAN
Çan  28   Haziran  2018

 

türkyorum-o-yarin-dini-imanı-ve-evi