HAKK  VE BATIL SAVAŞI
Çağlar     boyu   hakk  ve   batıl  savaşı
Her zaman  galiptir   Allah    kardaşım
İlk    kavga      ayırdı      iki          kardaşı
Nice  canlar  almış   düşün    kardaşım.

Zâlim   Kâbil  olmuş    yoksa    Firavun
Ebu   Cehil   yoktur  farkı    Nemrud’un
Yirmi  birinci   asr   çağdaş    Karun’un
Mazlumun  göz yaşı  akmış   kardaşım.

Dedem  zulüm görmüş dönmüş  vatana
Çiğnetmemiş  yurdu   küffar   düşmana
Münafıklar    da    vurmuş    müslümana
Kur’an    ve    ezan    ağlamış    kardaşım.

Hanedan   kovulmuş   zulüm mü durmuş
Ardından    gelenler    azmış      kudurmuş
Ümmet       uleması      boynu     vurulmuş
Bir    gecede    cahil       olmuş    kardaşım .

Demokrasi   denmiş    silah  hükmetmiş
Darbeler     yaparak   halka     zulmetmiş
Menderes    –    bakanlar  şehit     edilmiş
Göz  yaşları    akan     kimler   kardaşım.

Yirmi    dokuz    Mayıs    fetih    günümüz
Batıla   asla  dönmez  Hakk’tan sözümüz
Ümmette    birlik     ve    dirlik     ülkümüz
Yurdu    düşmana    kaptırma     kardaşım

H.Hüseyin ARSLAN
sairefe.com