HİCRΠ  YILBAŞI  BİZİM
Varlığın  son   rehberi   haykırdı     insanlığa
Kapkara  olmuş kalpler  dönemedi  varlığa
Rabbim de göstermişti yeni bir iman yurdu
Hicret ,  dışarda    aranan  yaşama   umudu

Önce   Habeşistan  ve ardından  Medine’ye
Ashabın  derdi  islâm ve yeniden   Mekke’ye
Rabbim  vadetti  fethi , güneş yine doğacak
Destek  yerine  köstek   olanlar  da susacak.

Hicret eden  muhacir , yardımcı  olan  ensar
Vahyin    ışığında   zaferden   zafere    koşar
Bedir , Uhud  ve Hendek , diriliş  var İslam’da
Leş   kargaları  açtır ,  helâk   oldu   dünyada.

Hicretle   kuruldu  ilk   kutlu   İslâm    Devleti
Başkanı  da Peygamber , sahabeler   milleti
Hazreti  Ebu Bekir , Ömer ,  Osman   ve    Ali
Saâdet   asrı  ,   mutlu  – bahtiyar    tüm  ahali.

Hicrî  takvim başladı âdil  Hz.Ömer  devrinde
Kameri    ay    sistemi   ilk   ayı   Muharrem’de
Onbeş   asır   boyunca  ümmetin göz  bebeği
İman  –  ibadet – ahlak ,   görün  artık   gerçeği.

Çağdaşlık    uğruna    mukaddesatı     unuttuk
Garbın   kokuşmuş  ahlakını   ülkeye    soktuk
Nemiz      ortak    milâdî     yılbaşı    kutluyoruz
Çağdaşlık    diye    diye  İslam’dan   kopuyoruz.

İslâm     terakkiye     mani   yalanına    aldanma
Uygar    gelişmiş  milletiz  derler sakın   kanma
İslâm   dünyasında  ne varsa   hepsini  çaldılar
Haç    damgası     vurarak   yine    bize   sattılar.

Korona   salgını     tüm   maskeler   uçup    gitti
Bir  maskeye  muhtaç ,  ekonomik   gücü   bitti
İslâm   dünyasının    baş   tacı    büyük   Türkiye
Yükselen     bir    yıldız  ,  yerli    malı   diye   diye.

Yine    saldırıyor     leş     kargaları    –   çakallar
Ümmeti   bölüp   yutmak ,  noel  kutlayacaklar
İşte    Suriye   ,  Libya ,  Filistin   ve     Türkistan
Darma   dağın  İslâm   âlemi ,  halklar   perişan.

Haram    ayı      Muharrem  ,  ayların     efendisi
Şehadete      koşmuştu      ümmetin    sevgilisi
Hicrî   yılbaşı   bizim  ,  vazgeçilmez     şanımız
Müslümanın    takvimi  ,  başımızda     tacımız.

Haykırmak    istiyorum    geleceğin      nesline
Neol   kimin  babası ?  dön   artık       kimliğine
Bir   Muharrem yılbaşın, helal yoldan  kutlayın
Ecdadın        emaneti  ,   ilel     ebed      yaşatın.

Evlerde      aşureler       kaynayıp         dağıtılsın
Hicretin      gerçekleri     gençliğe       anlatılsın
Ey Ümmet-i Muhammed !sevgiyle  kucaklaşın
Sizi    gören   çakallar ,  öfkesinden     çatlasın.
Çan   27  Zilhicce  1441