İKİ  KAPILI  BİR  HAN
İki   kapılı  bir  han  misali    dünya
Doğum     girişi  ve    çıkışı    mevta
Her canlı  bu handa bir an kalacak
Ölümü   tadarak , sonra     çıkacak

Kalu      belâda    başlayan   serüven
Mahşer gününde devam edip giden
Hayır     ve    şerle     imtihan  yapılır
Ya Cennet , ya  Cehennem’e   varılır.

Hanın son   rehberi   Rasûl-i Zişan
O’na    uymayanın    rehberi  şeytan
Bugüne   emanet, Kur’an ve sünnet
Vahyin  ışığında   toplansın  ümmet.

Han deyip  geçmeyin  bizi  aldatan
Doğrular  perdeli ,  âşikar    Şeytân
Münafık  revaçta ,  sıddıklar  yasta
Suç hancıda  değil , ne fâni  handa .

Gelişte   ağladın  , onlar    güldüler
El bebek gül  bebek deyip sevdiler
Handaki  reklama  asla  kanmayın
Onlar   ağlarken  sizler  ağlamayın.

Handa   kurallar ,  yolcular   lehine
Katipler  yazar ,  amel     defterine
Çıkışta    defteri     boyna    asarlar
Daru’l   Bekâ’da   hesabı    sorarlar.

Handa Korona var , kasıp kavuran
Yüzbine varmış ölen, halk perişan
Biz bize yeteriz, Hakk yardımcımız
Bu  handan onu   elbirlik     kovarız .

Yakında  Hana  Ramazan  gelecek
Baharla    beraber   huzur  verecek
Oruçla      nefis    terbiye      olacak
Zengin-fakir  aynı  safta  duracak.

Sahur   yemeği   bereketle    gelir
Iftar    sevincini   Mevlâmız   verir
Teravih, hatimler mescid şenlenir
Mü’minler  bu ayda hep kenetlenir.

Hayvanî   duygular   söküp    atılır
İslâm   ahlakı    kalplere       yazılır
Fazıletler   dolu  her   bir   gecede
Bir ömrün kazancı vardır Kadir’de

Bu  yılda  Ramazan   evde  gelecek
Belki  bayram, Hana teğet geçecek
Ümmet    ufuka    umutla     bakıyor
Hana  yeni  güneş ,  şafak   bekliyor.

Şair  Efe  der   ki  ben  de  yolcuyum
Hanın  sahibi    Rabbimin   kuluyum
Şah-ı Rasûl’den , şefaat    umudum
Mevlâmın affından ben umutluyum.

Çan   10  Nisan  2020