İNSANLIK BARIŞ İSTİYOR
Yirmi birinci asrın dünya leş kargaları
Dağda şehirde pusuya yatmış av bekliyor
Mikropla savaşan güç kaybetmiş insanları
Güneş doğmadan avlayarak yutmak istiyor.
Habil ve Kâbil’le başlamış kanlı hesaplar
Haklı değil güçlü olan kavga başlatanlar
Dünyaya hâkim mi olmuş zalim Firavunlar
İnsanlık her zaman barış ve huzur istiyor.
İki asır boyunca ağlayan ümmet olmuş
Mazlumların bedduaları Hakk’a arz olmuş
Denizde boğulan masumlar kıyıya vurmuş
İnsanlık öz vatanında hür yaşamak istiyor.
Moskof kasabı karar almış sırtlan olmaya
Komşunun bahçesine dalıp canlar almaya
Kardeş tanımam geliyorum sizi yutmaya
Moskof eski gücüne de kavuşmak istiyor.
İnsanlık can derdine düşmüş moskof intikam
Ukrayna harabeye dönmüş bu bir katliam
Gözü yaşlı masumlar sınırlarda izdiham
Moskof zulmü kendi kardeşini yok ediyor.
Dünya beşten büyük olduğunu tez görmeli
Sırtlanlara yem olmamak için birleşmeli
Yurtta sulh cihanda sulh daim olsun demeli
Kıyamet kopmadan insanlık barış istiyor.
Çan 7 Mart 2022