Fatihin emaneti,   gözbebeği    İslamın
Yedi yüz yıllık sevda, değişmez payitahtsın
Insanlık tarihinde,   Cağlara müşahidsin
Hilafeti   İslamın,   Merkezisin  İstanbul

Istanbulu fetheden, asker ne güzel asker

Fetheden komutan da, ne güzeldir serasker
Bu sözle  muştuladı , fethi Yüce Peygamber
Ashabı Peygamberin, sevdasısın Istanbul

Bu müjdeye kavuşmak, arzusuyla müminler
Sekiz asır boyunca, muasara  ettiler
Surlar önünde bugün , medfundur sahabeler
Eyüp  sultan makamı, özlenensin İstanbul

Yirmisinde bir yiğit, fethe niyazlar eder
İstanbul beni alır , ya da ben Onu der
Dağları da aşarak , haliçtedir  gemiler
Fatih  Sultan Mehmedin, hayalisin İstanbul

Feth-i Kostantiniyye,  Bizans yere yıkıldı
Eski çağlar kapandı, yeni bir çağ açıldı
Ayasofya da sancak, ibadete  çıkıldı

İslam dünyası mutlu, Islamınsın İstanbul

Fetih çınarı ulu,  gölgelendi müminat
Küffara karşı çetin, dosta güvendir ecdat
Ehl-i salıp seyirde, üç kıtada  fütuhat
Hak ve adalet yurdun, başkentisin İstanbul

Hünkar işaret etse, hizaya gelir şarlken
Fetih marşı çalınca, titrerdi  bütün  cihan
Altı asır boyunca, mazlumları koruyan
Dünyanın güvenliği, sende biter İstanbul

Selatin camilerin, narin minarelerin
okunan ezanların, çınlatan selaların

Manevi ikliminde, şaheser mekanların
Üç Mükaddes Mescidin, Hadimisin İstanbul

Birinci dünya harbi, Almanya’nın yanında
Yedi düvele karşı,   altı  cephe   harbinde
Muzafferdir ordular, kaybettik antlaşmada
Bir hüzün var hilalde , kederlisin İstanbul

Bin dokuz yüz onsekiz, kara bulutlar sardı
Haçlı  ordusu  geldi,  müslümanlar  ağladı
Beş yıl süren işgalde, heryer de yağmalandı
Moralin çok bozuldu, ağlıyorsun İstanbul

Kemal  paşa önderdi, anadolu da kıyam
Milli mücadele de,   ayağa kalktı  islâm
Temizlendi anayurt, ilan edildi bayram
Canlar  sana fenadır,  izzetlisin İstanbul

Cumhuriyet dönemi, hüzünle de başladı
Ne saltanat kaldı, ne de hilafet kaldı
Kuran boynunu büktü , ezanlar nahoş kaldı
Padişah sürgün yedi, semalarda İstanbul

Kara geceler bitti ,  tanyeri aydınlandı
Nur doldu  ufuklara , sokaklarda şenlendi
lalelerin rengârenk , kulelerde yükseldi
Haliçin güzelliği, destan oldun İstanbul

Onbeş milyon nüfusla,  sayılısın dünyada
Metro ve de marmaray, köprülerle asyada
Turizmde  ticarette , hava  ulaşımında
Her yönüyle lidersin, Şanı güzel İstanbul

H.Hüseyin ARSLAN
Çan  25 Nisan 2018

istanbul