KÂBE’Yİ ZİYARET
Kudüs’te Mescid-i Aksa’dan on üç asır önce
İnşa edildi Kâbe Hz. İbrahim, İsmail’ce
Şüphesiz insanlar için yapılan ilk mabet
Mekke’de çok mübarek, âlemlere hidayet.

Hatem’ül Enbiya orada doğup büyüdü
İlk vahiyle Cibril Hıra dağında görüldü.
Ashab-ı kiramın çektiği eza ve cefalar
Onlara şahit kıyamette dağlar ve taşlar.

Hz. Âdem ve Havva kavuştu Arafat dağında
Arafat’a gelen ümmet mahşer provasında
Mina’da şeytan taşlamanın var bir hikmeti
Şeytan ve avânesine çekmektir bu resti

Beytullah’ta Hz. İbrahim duasına icabet
Tavaf ve yakarışlar kulluğa bir işaret
Safa ve Merve’de say, Hacer gibi yürümek
Kâbe’de zemzemi, ukba’da Kevser’i içmek

Mekke’de Cenab-ı Hakk’ın misafiri ümmet
Kolaylık verir de Allah çekmez asla zahmet
Beled’ül Emindir, Mescid-i Haram’dır Mekke
Hüccacın arasında şahittir Melaike

Gitmeye gücü yetene, emin yol bulana
Kâbe’ye ziyaret farz kılındı her insana
Onu küçük gören, gideni hakir görenler
Cehenneme boylar kullardan inkâr edenler.

Çan 28 Haziran 2022