KARDAŞ   AZERBAYCAN
Yirmi  birinci   asr  Türk’ün    kanayan  yarası
Azerbaycan  Dağlık  Karabağ  bekâ   davası
Yüz yıllarca süren vahşet,  talan ve göz yaşı
“Ya istiklâl ! Ya şehadet…” dedi  Azerbaycan.

Moskof ve Ermeniler, ümmetin can düşmanı
Kafkaslarda   Türk’e  soy  kırım  ve  akan kanı
Yıkılmış    köyler  ve  camiler , susmuş   ezanı
“Biz  bize yeteriz…”dedi   kardaş  Azerbaycan.

Karabağ’da       Ermeni   ,    Hocalı       katliamı
Binlerce    sivil   Azeri   Türk’ün    hazin   dramı
Kadın   ,  çocuk    ayırmaz    Ermeni     intikamı
“Karabağ  özgür  olacak …” Dedi  Azerbaycan.

Geçmişteki   destek   veren  güçlere  aldandın
Yine     sivil     köylere     saldırdı    canlar   aldın
Kiralık             katillerle    de     efelik      tasladın
“Kırmızı    çizgiyi   geçtin…”  Dedi   Azerbaycan.

Azerbaycan     ordusu      şehadete     susamış
Kükremiş    arslanlar gibi   dağlara   yaslanmış
Binlerce      Azeri      genci       askere   yazılmış
“Hesabını     verecekler…”   dedi    Azerbaycan.

Dünyada Türk’ünTürk’ten başka dostu da yoktur
İçerde    ve   dışarda    sinsi     düşmanı     çoktur
Amerika    ,  Rusya  ,  Avrupa ….. sözleri     koftur
“Karabağ    bizimdir..” dedi   kardaş  Azerbaycan.

“Sonuna     kadar     yanındayım… “dedi   Türkiye
İyi     günde    kötü   günde    dostundur   Türkiye
Türk  halkı  aynı  soydan ,   Azerbaycan – Türkiye
“Kol  kola  mücadele…”   Türkiye  –   Azerbaycan.

Başkomutan    Aliyev ,     seslendiler      dünyaya
Otuz sene geçti  özgürlük  gelmedi  Karabağ’ya
Ermeni       soysusu   çok    azdı  gelmez  hizaya
“Çizmeyi     aştın     kefere…”  dedi   Azerbaycan

Ermeni’nin     güvendiği     dağa    karlar     yağdı
Papuç     pahalı     çarık   pazarda    hiç  kalmadı
Yalın     ayak  ,   başı    kabak ,    tabanı     yağladı
Bütün     hatlarıyla   çullandı    can   Azerbaycan.

Karabağ       toprağı      Azerî      Türk’ün      vatanı
Göz   diken  zalimlerin     Cehennem’e    de   canı
Şaha      kalktı     yiğitler  ,   dar   ettiler     meydanı
“İşgal   bitene   kadar …” Dedi   can   Azerbaycan.

Çanakkale’de bozgun yiyen akvâm-ı beşer
Emelleri bu günde hunharca devam eder
Türk yurdu Karabağ hürriyetini ister
Türkiye daima yanında can Azerbaycan.

Tek millet iki devlet , dünya böyle görmeli
Sabır taşı çatladı , ehl-i salib bilmeli
Türk’ün vatanından pis emelini çekmeli
Ümmet birlik ve dirlik olmalı Azerbaycan.
Çan 10 Ekim 2020