İbrâhim’in  Sâre’den evladı  olmayınca
Hacer’le  İbrâhim’e nikah da  kıyılınca
Evlad olması için sevdik adak olunca
İsmail  müjdelendi  adak  Zebihatullah.

İbrâhim Halilullah  Seksen  altı  yaşında
Hacer’den  Nur topu bir evladı doğdu Şam’da
Sâre’de çok kıskandı kutlu olan doğumda
Hane-i  İbrâhim’de  bayram  Zebihatullah.

Hacer   ile   oğlunu   Sâre de   istemedi
Belde-i  Harama  da yaradan götür  dedi
Halilullah  onları   Burakla  da  getirdi
Süt emdiği yıllarda  geldi  Zebihatullah.

Hacer’le oğlunu görmek istediği zaman
Sabahleyin  Burakla çıkar İbrâhim Şam’dan
Gün boyu kalır evde döner Şam’a akşamdan
Babasıyla    dolaşır    küçük    Zebihatullah.

Halilullah bir gece  Şam’da  rüya  görüyor
“Rabbin  sana  nezrini  yerine  getir” diyor
O adak olarak yüz koyun kurban  ediyor
Günlerden  Terviyedir   Sabi Zebihatullah.

İbrâhim  bu  rüyayı   tekrar  aynen görünce
Rahmanî mi ? şeytani mi ?tereddüt   edince
Develerinden de  yüz  deve  kurban   verince
Günlerden   Arefedir  Sabi  Zebihatullah.

Kurban bayram  gecesi  aynı rüya görünce
“Benim  kurbanım  nedir  Allahım ?” da deyince
”Kurban oğlun İsmail’  Hak’tan ferman gelince
Kurban  kesme  günüdür  Sabi  Zebihatullah.

Beyt’ül Haram’a geldi Şam’dan Nebi İbrahim
İsmail’le   vadiden   odunlar    getirelim
Yanımızda  bıçakla  ip dahi  götürelim
Yedi  yaşında  oğlu   sabi  Zebihatullah.

Yola çıkınca şeytan   göründü  İbrâhim’e
Rüyanda gördüm diye  oğluna yazık etme
“Bu bana Hak’kın emri”  beni de engelleme
Olaydan  haberi yok  sabi  Zebihatullah.

Bu kez de yolda  İsmail’e göründü  şeytan
Rabbim emri deyip  seni  kesecek  baban
Allah’tan gelen emre razıyım dedi  oğlan
Şeytanı da  taşladı  sabi  Zebihatullah.

Hacer’e gelen mel’un  vesvese ile  geldi
Ciğerparen  oğlunu  kocan kesecek dedi
O peygaberdir yanlış yapamaz defol dedi
Mina’ya da vardılar   sabi   Zebihatullah .

Baba oğul  Mina’ya  beraberce  gelince
Rüyamda seni kurban etmem istendi Rab’ce
Oğul kurban olmaya rızan  varmıdır sence
Emri   yerine   getir   dedi  Zebihatullah  .

El ve ayağım  bağla sana engel olmayam
Yüzümü  yana çevir ört de sana bakmayam
Hak’kın  emrine sabret  söyle anneme selâm
Sabreden  de bulursun  dedi  Zebihatullah.

Allah’ın  Rasül’ü  de  hazırlık tam yapınca
Oğlunu kurban etmek için bıçak çalınca
Yüce yaradan kabul edip  engel  olunca
Kurbanla  geldi Cibril sana Zebihatullah.

Cebrail dağda tekbir aldı  “Allahü Ekber”
Nebi “Lâ  İlâhe  illallâhü  vallâhü  ekber,”
“Allâh’ü Ekber ve lillâhil hamd”le şükreder
Habil’in  koçu kurban oldu  Zebihatullah.

İlk defa  Halilullah  taşlar  attı   şeytana
Sonra Hacer annemiz  attılar taş meluna
Kurban  giden ismail  taş  attılar  düşmana
Sadakât gösterdiler  sabi   Zebihatullah.

Bu koçun  başını da Baytullah’a  astılar
Peygamber zamanında  bile  asılı kaldılar
Daha  sonra koç başı yangında da yandılar
Kurbanlık   adanan da  Nebi  Zebihatullah.

“Ben iki kurbanlığın  oğluyum” diyen Nebi
Babası   Abdullah’dır ve  de   İsmail  Nebi
Âlemlere rahmettir ve soyludur  Nesebi
Rasül’ü  Ekremin de ceddi  Zebihatullah.

Karacabey   27  Aralık  2018

indir (1)