Hira’da açıldı Tevhid Sancağı
Bedir’de çekildi zafer bayrağı
Asırlar boyunca vatan toprağı
Göklere yükseldi Allahü Ekber.

Gayedir hedefte Allah rızası
Yiğitler doğurur şehit  anası
Ufuklarda çınlar  zafer selası
Göklere yükseldi Allahü Ekber.

Selçuklu Devleti Sultan  Alparslan
Türkün  anadolu  sevdası  Hak’tan
Malazgirt harbinde Cihangir sultan
Göklere yükseldi Allahü Ekber.

Bizans ordusu Diyojen komutan
Yetmiş bin paralı asker Bizans’tan
Kırk bin yiğit kükredi Türk-İslam’dan
Âfak yankılandı  Allahü Ekber.

Zafer duasında  İslâm dünyası
Cumada  okundu zafer hutbesi
Mevladan istendi  Hakkın rızası
Tekbirler  yükseldi Allahü Ekber.

Alparslan giymiş de beyaz elbise
‘Bu benim kefenim ‘  başladı  söze
Bu günde savaşan  gâziyim bende
Tekbirler yükseldi Allahü Ekber.

Muzaffer olur Hakka hamd ederim
Şehit olursam   Cennete  giderim
Benim arzum  Rızayı Haktır  derim
Tekbirler yükseldi Allahü Ekber.

Cenke katılmakta serbest erattan
Sultan değil bir neferim  ordudan
Geri dönenler de  kaçamaz nardan
Tekbirler yükseldi Allahü Ekber .

Bir Cuma günü Malazgirt  ovası
Tekbir sesleriyle  Türkün  duası
Yetişti Mevladan  melek livası
Tekbirler yükseldi Allahü Ekber.

Koç yiğitler şaha kalktı ovada
Kılıç  sesleri  karıştı  semada
Kelleler  yığıldı cenk  ovasında
Allah Allah tekbir  Allahü  Ekber.

Alparslan taktiği  de sahte ric’at
Pusuya düşürmek Bizanslı erat
Kurt kapanında yakalandı zevat
Allah  Allah tekbir Allahü  Ekber.

Pusudaki  atlı  akıncı  alpler
Türk kökenli Tamış beyleri erler
Hilâl harekatı hücum yiğitler
Allah Allah tekbir Allahü Ekber.

Cuma namazından  akşama kadar
Tekbirler yükseldi  zafere kadar
Bizanslar  kılıçtan geçene kadar
Allah Allah tekbir Allahü Ekber.

Malazgirt’te Meydan harbi sonunda
Romen Diyojen  de esir otağda
Genaraller tutsak kaçtı bir grup da
Muzaffer  Alpler de  Allahü  Ekber.

Anadolu  Türkü  bağrına  bastı
Alparslan da şükür secdesi  yaptı
Tevhid Sancağını göndere  çaktı
Zafer gerçek oldu Allahü Ekber.

Bin yetmişbir de Malazgirt  Zaferi
Unutulmaz Türkün  yiğit  neferi
Mekanları cennet olsun askeri
Zaferin  mübarek  Allahü  Ekber.

Ağustos  sonu  zaferler  haftası
Malazgirt , Çaldıran , Moğaç  savaşı
Büyük taarruz  ve  Sakarya  harbi
Mercidabık harbi  Allahü  Ekber.

Dokuz asır Türkün  ana  vatanı
Her karış toprağı şehidim kanı
İkibin yetmişbir Türkün emanı
Türkün Ana yurdu Allahü Ekber.

H.Hüseyin  ARSLAN
Çan  31 Ağustos  2018

 

 

1369827047_buyuk