NAMAZI ZAYİ ETMEMEK
Âlemlerin   sahibi    Kur’an da     vahyettiler
Peygamberlerden sonra da bir nesil  geldiler
Hevalarına     uyup   Namazı   terk     ettiler
Elim   bir  azab   onlar  için ukbada bekler .

Mümin yanında namaz  vücudda  baş gibidir
Oturduğu     evde    ki    orta    direk    gibidir
Dünyayı   aydınlatan  arzda  güneş       gibidir
İnsanı  insan   yapan   bedende   can   gibider

Namaz   teslimiyettir ,  kul  olmanın  zabtıdır
Namaz   huzura  durmak, huzuru da  bulmaktır
Cennetin  anahtarı namaz,  abdestte  onun
Kulun  Rabbine  vuslat  bir namaza durmaktır.

Biz  O’nu muhafaza  edersek    bizi   korur
Namaz bizi şeytanın tuzaklarından   korur
Dosdoğru  kılınınca nâr-ı cahimden korur
Kalbi namaza bağlı, O’nu haramdan   korur.

Namaz kılınmayan ev, saray da olsa  viran
Bülbüle  gülün diken dalı sorsan   gülistan
Sırat  köprüsünde ki  titreyen bir müslüman
Namaz   kılan   kullara    sırat   olur  otoban

Ezan yuhlayan, namaz  kılan kula hor bakan
Tavşan   bayırı   aştı,  artık  gafletten   uyan
Güvendiğin  tağutlar  hayalinde   ki    ekran
Gerçek  olan hayattır, sonun da  olur hüsran

Şeytan  mümini   namaz  kılarken altatmasın
Şu  kadar  namazın  var diye de  kandırmasın
Namaz  bayramlık  değil  ömürlük bir ibadet
Genç  kardeşim  şeytan   da  seni  oyalamasın.

Evin  önünde  geçen   akan   ırmağın  olsa
Bir insan bu  ırmakta beş vakitte  yıkansa
Kirden pastan bir eser  kalır mı vücud da
Namaz misali budur kul  tevhide    inansa

Melekler    gece  gündüz   kulu   takip  ederler
Sabah    ikindi    vakti    namazda    değişirler
Allah “nasıl   buldunuz,  nasıl   bıraktınız ” der
Melek ” namazda bulduk,  namazda bıraktık”der.

En büyük düşman nefis,  çekilmez  kuruntusu
Şeytan  yolunu  sever,   köle    etmek    arzusu
Nefisle    mücadele     büyük   cihad    doğrusu
Nefis  doymak bilmeyen bir  ejderha  yavrusu .

Ey  nefsinin  esiri  olmuş  müslüman  kardaş
Namaza  bayramlık bir olgu  gören  arkadaş
İslâmın     şartlarını    koyan    yüce    yaratan
Mahşer ve hesap  haktır bunu düşün karındaş

Can   hulkuma   gelmeden  fıtratına   dön  artık
Dareyn     saadeti    de    imandadır   gör    artık
Peygamber de ” gözümün nuru  namaz ” demişti
Pişman  olmadan  sende    namazını   kıl  artık 12

                   Çan    23   Temmuz    2019