NE  OLDU  BİZE  
Bakıyorum   asırlar   boyu    şanla    şerefle
Dünyaya  hükmetmişiz  güven  ve adaletle
Almışız   biz    İslam’ın     iman   ve  ahlakını 
Kıtalara    götürdük  biz  Hakk’ın   fermanını.

Parmak kaldırsak titrer korkudan  ehl-i salib
Gidecek  yer bulamaz  onlar mahluk-u garib
Bizler   ki  üç kıtada  at  koşturup  durmuşuz
Mazlumların    hâdimi , garantörü    olmuşuz.

Kutsal     emanetler   ve   ümmetin    halifesi
Harameynin  yüz    yıllar , şerefli   hizmetçisi
İlim   ,     ırfanda     bilgiyi    çağlara     taşıyan
Anadolu’yu       Türk’lere     anavatan    yapan.

Ne oldu  bize , boynu  bükük  yalnız kalmışız
Çakallar   sırtlan  ,  kedileri  arslan   sanmışız
Teknoloji     alalım   derken    aldık    ahlakını
Önce   dini   savurduk ,  sonra  sattık   vatanı.

Halka söz hakkı  veren tanzimat , meşrutiyet
Adı     kalmış    kanunda  ezilen   daim   millet
Altı   asır    Osmanlı    ümmetin    göz   bebeği
Hain ,  kızıl   sultan mı?  nedir  bunun  gerçeği.

Yedi  düvel  çullandı    Türk’ün   hür  vatanına
Hasta   adam   deyip   sanki   varis   mirasına
Cetvelle     paylaşıldı    üç    kıtada  yurdumuz
Zulüm ,  tecrid , kırıldı   kanadımız ,   kolumuz.

İttihad     ve      terakkî      ülke      yönetiminde
Fatura    osmanlıya   hakan   artık    sürgünde
Tarihin     gerçekleri     tozlu      raflarda   saklı
Bir   gün  çıkar  ortaya   çağdaş   firavun   aklı.

Terakkiye  mani     deyip   İslam’a    saldırdılar
Camileri      ahır       ve      mürşitleri        astılar
Hilafet    ve     saltanat   uygarlığın    düşmanı
Koparıp      attılar      ümmetin   gönül   bağını.

O   gün   ne   oldu  bize   sustukça   şımardılar
İslâmî       değerleri      yerden   yere    vurdular
Sağcı   solcu   futbolcu  paran  parça  yaptılar
Halkın     özgür    sesini  darbeyle  susturdular.

Halkın    arasından  bir   lider  çıktı    meydana
“Adalet   kalkınma ” dedi , halk   bastı  bağrına
Yirmi    yılda  savunma  ,  ekonomi     şahlandı
Terör     ve      yandaşları    girecek      in   aradı.

Onbeş Temmuz  gecesi  alçakça  bir darbeydi
Millet      destan     yazınca   nefesleri    kesildi
Okyanus      ötesi      emeller     kursakta   kaldı
Türk      halkının   dirliği    altın   harfle   kazındı.

Ey Türk dünyası! Ümmet-i Muhammed! birlik ol
Kur’an ve sünnet  rehber , bir bilekte yumruk  ol
Dosta   güven   ver ,  küfrün   korkulu   rüyası  ol
Hakk’ın  yolunda  daim , kardeşine   destek    ol.
                Karacabey  18  Ekim  2020