İslamın Merkezi , şehirlerin  efendisi
İman yurdu, Rasülü Ekremin haremisi
Kubbetü’l  Hadra ve Ravza-i Mutahharası
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Abdullah ve Amine’yi  bağrına basansın
Akabede müminlere de, kucak  açansın
Vefakar ve cefakar, ensarın  vatanısın
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Medinet-ün Nebi , adın ile şereflisin
Hurma bahçelerinle , ne güzel beldelerin
Dört mevsimde yağan,  bereketli yağmurların
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Hak ve batılın karşılaşması, Bedir  Harbi
İslamın  var  olma, yok olma mücadelesi
Allahın yardımıyla , İslamın  İlk  zaferi
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Severiz Uhud Dağını, dedi  Efendimiz
Uhud  ve  Okçular tepesi , şehitlerimiz
Hendek Savaşı ve Yedi  Mescidlerimiz
Gönüllerdesin,dillerdesin Nurlu Medinem

Kuba, Kıbleteyn, Gamame ve Ali mescidin
Mescidlerin efendisi ve  Beytür Rasülün
Bin kat  efdaldır, Nebide bir vakit namazın
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Kabrim  ve Minberim arasındaki mekanın
Cennet Bahçesidir, dedi Rahmet Peygamberin
Namaz kılmayı arzular,  tüm müslümanların
Gönüllerdesin, dillerdesin Nurlu Medinem

Cennetül Bakide, yatan Eshabı  Rasülün
Nebi  zevceleri ve Hulefayı Raşidin
Aşereyi Mübeşşere ve tüm şühedanın
Gönüllerdesin, dillerdesin  Nurlu Medinem

 H.Hüseyin  ARSLAN
Çan   20 Mart 2018

 medine