SEN KENDİNİ NE SANIRSIN?

Yirmi birinci asrı zalimin mi sanırsın
Sen bu kadim milleti sahipsiz mi sanırsın.
Anadoluya geldik bizim kılıç hakkımız
Alpaslan’lar bu yurdu satacak mı sanırsın?

Selâ, ezan, tekbirle açılan bir meclisin
Sen Akif’leri takiyye yapmıştır mı sanırsın.
Eski harflere ve Kur’an’a darbe yapanlar
Sizler Dar’ul İslâmı gaflette mi sanırsın?

Otuz senede beş bin âlim derdest edilmiş
Millet nice ulema çıkarmaz mı sanırsın
Bu aziz vatan İslâmsızlaştırmak istenmiş
Çanakkale ruhuna toslamaz mı sanırsın?

Bağnazcı ve çağdışı gördüğün bu ümmetin
Batıl ve ehl-i küfrün yanında mı sanırsın
Mü’minleri bırakıp kâfiri dost edinen
Bu hesabı Rabbim sizden sormaz mı sanırsın?

Asrın depremi sonu bicare kalan halkın
Yapıp ettiğinizi unutur mu sanırsın
Tasada kıvançta bir vücud misali halkı
Birlik ve dirliğini bozacak mı sanırsın?

Millî ve manevi değerlere hor bakanlar
Hayatın küffar gibi kendini ne sanırsın?
Üç günlük dünya için darül – bekâ’yı satan
Bu âlemde ebedi kalacak mı sanırsın?

Çan 26 Nisan 2023