SEYİT ONBAŞI DESTANI

Yedi düvele meydan okumuş bir kahraman
Orduda bir neferdi topçu Seyit onbaşı
Havran Manastır Köyü bugün dillerde destan
Bu köyde doğmuş Seyit Ali Çabuk Onbaşı.

Oksijen deposu Kaz dağları eteğinde
Fakir halkıyla bugün Koca seyit köyünde
Ormanda kömür yakan fakir bir ailede
Güçlü bir genç olmuştu Seyit Ali Onbaşı.

Taşın suyunu çıkaracak yirmi yaşında
Rumeli’ye veda olan Balkan savaşında
Yunan, Bulgar, Sırp ve Mekadon’un karşısında
Kahramanca savaşmış Seyit Ali Onbaşı.

Balkan harbi bitince terhis edilmemişti
O yılda Çanakkale harbi patlak vermişti
Mecidiye tabyasına er olarak gelmişti
Topçu eri olmuştu Seyit Ali Onbaşı.

Tehdit altında islamın hilafet merkezi
Cihada koştu Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi…
Çanakkale her karış toprağı oldu mevzi
Vatanı koruyan bir nefer Seyit Onbaşı.

Onsekiz Mart günü tabya isabet almıştı
On altı şehit gerisi yaralı kalmıştı
Niğdeli Ali ve Seyit ayağa kalkmıştı
İntikam ateşiyle yandı Seyit Onbaşı.

Şehitlerin gücünü Rabbim onda toplamış
İki yüz yetmiş beş kilo mermiyi sırtlanmış
Topun namlusuna bir anda Ali’yle kakmış
Boğaz harbinin kahramanı Seyit Onbaşı.

Ocean zırhlısı namlunun ucunda göründü
Bir besmele çekince top öfkeyle böğürdü
Dümeninden vurulan zırhlı suya gömüldü
Harbin kaderi değişmişti Seyit Onbaşı.

Vurulan zırhlıysa kara dumanlar içinde
Yandı, yan yatarak döndü kendi ekseninde
Nusret mayını da yumruk çaktı ileride
Zafer attığın topla geldi Seyit Onbaşı.

Şehitler anıtı karşısında boğazda batmıştı
Er Seyit’e onbaşı rütbesi takılmıştı
Kocaseyit adınsa tarihe kazınmıştı
Zırhlı balık yuvası oldu Seyit Onbaşı.

İstiklâl harbinde tekrar orduya çağrıldı
Seyit onbaşı Büyük Taarruz’a katıldı
Zaferden sonra baba mesleğine sarıldı
Hiçbir ödül almayan Gazi Seyit Onbaşı.

Beş evladıyla yaşamıştı kendi halinde
İsmin yaşadı havalimanı, camilerde
Anıt mezarın bugün Koca Seyit köyünde
Mekanın Cennet olsun Gazi Seyit Onbaşı

Çan 29 Kasım 2022