TÜRKİYE’NİN YÜZYILI

Anadolu’ya geldik biz Altay dağlarından
Türk’ün bu topraklarda ki onuncu yüzyılı
Akıncı olduk geçtik biz Tuna boylarından
Şanla şerefle geçen Türklerin on yüzyılı.

Söğüt yaylasında dikilen çınar fidanı
Büyüdü değiştirdi yurdumun havasını
Gölgesinde yaşadı üç kıtanın insanı
İslâmın hizmetinde Türk’ün altı yüzyılı.

Birinci cihan harbi hedef ana yurdumuz
Dışardan ehl-i salip içerden bozguncumuz
Yurdumuzda kırıldı kanadımız kolumuz
Boynu bükük yaşadı bu ümmet son yüzyılı.

Çanakkale’de yedi düveli geri süren
Kut’ül Amare’de düşmanı kumlara gömen
İstiklal harbinde Yunan’ı denize döken
Ya istiklal ya ölüm diyen Türk’ün yüzyılı.

İşgale karşı Anadolu tek vücud oldu
Düşmanı vatanın tertemiz bağrında boğdu
Sonra Anadolu’da yeni devlet kuruldu
Esarete boyun eğmeyen Türk’ün yüzyılı.

Harbin ceremesini çeken masum vatandaş
Takrir-i sükûnla canından bezmişti yurttaş
İthal kanunlarla mı olacaktı halk çağdaş
Hilafet-i İslâm’ın ilgası bu yüzyılı.

Harf devrimi ile halk islamdan koparıldı
Halkın bütün değerlerine savaş açıldı
Din, ahlak eğitimi sekteye uğratıldı
Üstünde ölü toprağı olan Türk’ün Yüzyılı.

Son yıllarda çınar yeniden hayata döndü
Artık kurur denen çınar yeşile büründü
Yeniden cihan devleti ufukta göründü
Ümmetin beklediği Türkiye’nin yüzyılı.

Millet üstünden ölü toprağını atınca
Ayağına takılan prangadan kurtulunca
Birlik ve dirlikte bilekte yumruk olunca
Gafletten uyanınca başlar Türk’ün yüzyılı.

Vatanda huzur, barış ve kardeşçe yaşamak
Ekonomide dünya devleriyle yarışmak
Manevi alanda ümmet içinde barışmak
Dünyanın gıpta ettiği Türkiye yüzyılı.

Mazlum halklar için dünyada adil bir düzen
Türkî devletler teşkilatı daim güçleşen
Yurtta barış dünyada barış ülküsü güden
Ümmetçe özlenen Türkiye yeni yüzyılı.

Kültürel farklılıkların birer zenginlik olması
Kurumlarda hakkın ve haklının korunması
Milli kalkınma, refah toplum hedef olması
Çağ açan, çağa yön veren Türkiye yüzyılı

Çan 8 Kasım 2022