ZÂLİM   KORONA
Yirmi    Aralık   iki   bin       ondokuz
Çin’in Vuhan şehri   doğdu    korona
Adını     koydular    Covid    ondokuz
İnsanlık    düşmanı   zâlim    Korona.

Bulaşan   bir    virüs   hızla    yayılan
Ülkeler     dolaşıp    kabire      koyan
Sağlığı –   huzuru     tıbbı     zorlayan
Başlara    belâsın    zâlim    Korona.

Devletler  , karşında   çaresiz    kalan
Ticaret  , Turizme   kepenk   kapatan
Kâbe  ve camiden  mahrum  bırakan
Küresel  problemsin   zâlim  Korona .

Sanma    ki  insanlar  teslim  olacak
Allah’ın     izniyle      çare       bulacak
Seni     dünyadan    ebedi    kovacak
Bizden uzak  dursun zâlim  Korona .

Bu   bir   proje  midir ?  Aklıma   gelen
Süper  güçler  midir ? Musallat  eden
Dünya      nüfusunu    yarıya      çeken
Kursakta   kalacak  zulmün   Korana.

Unutma! Bizi  gören,  bilen  , duyan
Şerde  hayır  murad eden   Yaradan
Ümmet  birlik  olup Hakk’a   sığınan
Gücün müslümana yetmez  Korona.

Çan   18  Mart   2020