DANAPINAR  KÖYÜ  DESTANI
Konya karamandan gitme neslimiz
Osman pazarına konmuş atamız
Yüz yıllar boyu orada kalmışız
Anadolu  oğuz  boyu    atamız.

Bulgaristan Osman pazarı kaza
Doksan üç harbinde başladı eza
Yakıldı , yıkıldı,  tehcir ve ceza
Rumeli  bizim   tali    vatanımız.

Doksan üç harbinde göçte başladı
Yedi  hane  birlik  yolculuk vardı
Meşakkatli  sefer  hayaller kaldı
Merhaba   sana   ana   Vatanımız.

Hacı Veli,   Hacı Hatip,  Doğanlar
Hacı Molla,  Hacı Salih, Sakallar
Hacı Mehmetler de köyü kuranlar
Selâmlar sana  ana  vatanımız.

Önce Biga   ovasında     kaldılar
Yazın sinekten de naçar oldular
Yaylaya çıkmaya  karar   kıldılar
Danapınar Köyü bizim  yaylamız.

Kahvetepe    çerkezleri   merası
Eşelek   yörük Köyü dana  yaylası
“Danalı      Pınar”  kaynağı yöresi
Danapınar  köyü   bizim    yaylamız.

Köy Rumi bin üçyüz de kurulunca
Hısım   akraba   etrafta  duyunca
Gelenler   de oldu   yıllar boyunca
Toplanın kardaş  Danapınar ‘dayız.

Bu beldeye muhacir gelen   ecdat
Danapınar  adını   koyan     zevat
Mekânları Cennet  olsun mükâfat
Onlardan  da  razı  olsun  Mevlamız .

Kara  Veli , Koca  Veli  arkadaş
Biga’da buluştu   iki    gönüldaş
Davetle Koca Veli geldi   sırdaş
Yardımı sever bizim  ecdadımız.

Birinci   dünya  savaşı  patladı
Yemen , Çanakkale… cepheler vardı
Seferberlik çıkınca genç kalmadı
Şehit ve  gazidir  bizim  ceddimiz.

Harbe onlarca katılan  yiğitler
Birçoğu şehit   olarak  göçtüler
Birkaçı   gazidir köye  döndüler
Şehit ve  gazidir  bizim  ceddimiz .

Kore ve Kıbrıs’ta  Barış gücünde
Askerimiz  vatanın her yerinde
Mevlamız  ecrini versin Cennet’de
Vatan bizim  şeref ve namusumuz .

Karabayır kararır  çakarsa  şimşek
Gökçe adadan kükrer   semadirek
Yağmur geliyor hazırlıklar  gerek
Alın teridir bizim kazancımız.

Köyde geçim hayvan ve kuru tarım
Gurbette    işçilik,  sulama tarım
Son  yıllarda  şehire göç,  katılım
Helâl lokmadır bizim kazancımız.

Dinine , örfüne köylü bağlıdır
Hatimle köy hayrı yılda yapılır
Yağmur duasına herkes katılır
Dinine  bağlıdır bizim köylümüz.

Mutaassıp yaşar köyde halkımız
Din görevlisi  çok  hocalarımız
Her meslekte çalışan gençlerimiz
Danapınarlı  olmak   şerefimiz.

Köyde düğünler  şenlikli olurdu
Bohçalar,  alaylar  hep kurulurdu
Bütün halka  ikramlar  sunulurdu
İslâma uygundu düğünlerimiz.

Kadınlar arası düğün ve dernek
Silah atarak damadı  götürmek
Darı saydırmak ve kedi nallatmak
Danapınar’da  düğünler  töremiz.

Ramazan sahurda davul çalınır
Davulcu unu evlerden toplanır
Hergün kahya nebet yemeği alır
Ramazanda bir başka iftarımız.

Halk kenetlenir dini bayramlarda
Bayramlaşma yaş sırası meydanda
Çocuklar  şekerler  toplar  alanda
Ne    güzeldi   eski bayramlarımız.

Delikanlı oyun ve eğlenceler
Ağaç üstünde  Kıllı Kübürlü’ler
Davalı davacı ve   kasırgalar
Unutulmaz bizim oyunlarımız.

Harman sonu gece Sayacı olur
Gençler toplanır damat gelin olur
Bellere çanlar bağlayıp dans olur
Geçmişten gelen bir heyecanımız.

Evlerden   maniyle   ekin  toplanır
İstenirse   gelin   damat oynanır
Toplanan   gelirle  hayır  yapılır
Rumeli’den gelme bizim örfümüz.

Aşlar : Çıldırım ,Sütlü  tarhanası
Kaçamak , Bakla , hardal salatası
Saraylı , kabaklı  börek  tatlısı
Maharetli  bizim  bacılarımız.

Dünyada bir tane  Danapınarım
Mantar ve  Açı biber tarlalarım
Ecdadımı  rahmetle de anarım
El hamdülillah bizim vatanımız.

H. Hüseyin   ARSLAN
Çan  11 Ağustos  2018

Not . Bu gün itibariyle soyadlar.
Sakalla  =  Şevik
Doğanlar =  Çay
Hacı Molla= Çoban
Hacı Veli  = kara Veli- Sevgili
Hacı Hatipler= Ceyhan
Hacı  Salih  = karasali- Atik
Zabitler=  zabitoğulları= Bülbül
Hacı Mehmet= Yılmaz
Koca Veli= (Küçüklü’den gelen)= Arslan- Gelir

SAYACI ; Toplanan gençler her evin önüne gelince şu maniyi birlikte söyler.
İşte geldik kapınıza
Selam verdik hepinize
Verdiğin yemiş yemiş olsun
Evin içi dışı gümüş olsun

Ev sahibi ekin verince şu mani birlikte söylenir
Yaylada koyunun kışlasın
Tarlada pulluğun işlesin
Allah sana kara kaşlı, kara gözlü
Gelin (Damat) bağışlasın.
Amin, amîn….   Diyerek evden ayrılırlar.

20388601