TANRI MİSAFİRİ

 Hicret yurdu Medine, mescitte bir mucize
Açlıktan dermansız bir adam huzura girer
“Yardım et Ey Allah’ın Resul’ü bu âcize”
 Haber salar bir hanımına Yüce Peygamber 

 

“Evde sudan başka bir şey yok” gelince haber
Sohbet halkasında ki ashaba Nebi döner
“Kim bu şahsı bu gece alıp misafir eder
Allah ona rahmet etsin” der,  Yüce Peygamber.

 

Ensar’dan Ebu Talha, “ben ya Resulellah ”der
Adam ve Ebu Talha varır eve beraber
Zevcesine “Bu Tanrı misafiri” tembihler
Hayırda yarışırlardı ashabı Peygamber

 

Hanımı “ vallahi çok az azık var elimde
Aç ve açıkta çocuklar yatıyor sedirde”
Ebu Talha “ onları uyutuver yerinde”
Geceyi aç geçirdi dostları Hz. Peygamber.

 

Sabah misafir vardı peygamber huzuruna
Allah Resul’ü geldi seslendi ashabına
“ İkram edenler Ebu Talha ve Hanımına
Allah çok hoşnut oldu” dedi Yüce Peygamber

 

“Mümin kardeşini nefsine tercih edenler
Bencil, cimri olan nefislerini yenenler
İşte kurtuluşa erenlerdir bu müminler”
Bu ayet nazil oldu dedi Yüce Peygamber

 

Bizden değildir komşusu aç iken tok yatan
İkram etsin Allah’a,   kıyamete inanan
Hayır, yoktur insanda misafire hor bakan
Misafirin duası makbul dedi Hz. Peygamber

 

Kur’an ve sünneti özümsemişti atamız
Bu inançla kuruldu hep kervan sarayımız
Halil İbrahim bereketli bizim soframız
Benim sünnetim dedi varlık nuru Peygamber.

 

Obezite,  açlık zirve yapmış çağımızda
Milyonlarca insan aç yaşıyor aramızda
Bin bir tilki dolaşıyor bencil kafamızda
Ne Allah sever ne de Efendimiz Peygamber.

 

Size gelen muhtaca “Allah versin” deyince
Boyun büküp biçare yanından boş dönünce
Sen de bir gün anlarsın malın elden gidince
Yediğin değil infakın sizin der Hz. Peygamber.

 

Misafir on kısmetle gelir dokuzu kalır
Bin bereket getirir, bin rahmetle ayrılır
Girmeyen eve de meleklerce hor bakılır
Misafirlik üç gündür dedi Yüce Peygamber.

 

Bağrı yanık Efe der dünyada misafiriz
Karun da olsak sonunda biz de biçareyiz
İnşa Allah gülistan olsun akıbetimiz
Razı olsun Rabbimiz ve nur yüzlü Peygamber.

 

                     5  Aralık  2021