Kategori: Siyer-i Nebi

Hayat-ün Nebi Hz.Muhammed (SAS), O’nun hayatını şiirlerle anlatmak, sevdirmek, hayatımızda örnek almak, dünya O’nunla güzel olduğunu anlamak. Kısaca O’nu sevmek ve sevdirmek…