Onbeş asır önce bir yıldız doğdu
Semada yıldızlar  hep  zail  oldu
Aydınlığı  nurdan  karanlık boğdu
Halikın Yıldızı    doğduğu  gündür .

Samanyolu bugün  bayram  günüdür
Felek aleminde  beklenen gündür
Melekler pervane  olduğu   gündür
Alemler yıldızı   doğduğu  gündür .

Mekke  dağlarında  sevinç var bugün
Asırlar boyunca  özlendi  bugün
Ağaçlar yemyeşil  bayram var bugün
Mekke’ nin yıldızı doğduğu gündür .

Mekke sokakları  bambaşka bugün
Heyecan bir evde  sevinçli  bir gün
Mekke’de kokuyor misk gibi bugün
Haşimi yıldızı doğduğu gündür .

Seherde esiyor   bad-ı tecelli
Güneş de gülüyor sanki müjdeli
Gökte bulutlar da nura gölgeli
Mevcudatın nuru doğduğu gündür.

Mekke’nin havası aydınlık bugün
Bülbüller her yerde cıvıl cıvıl  gün
Yıldıza temaşa cananlar bugün
Alemin nurunun doğduğu gündür .

Rüyada Âmine bir melek gördü
Oğlu müjdelendi gülyüzü güldü
Eşine duyurdu   ev   nura   döndü
Hanenin  bülbülü  doğduğu gündür.

Beni Haşim yurdu bir nur parlıyor
Garbı ve de şarkı  aydınlatıyor
Melekler semadan gelip duruyor
Âmine’nin  aşkı doğduğu gündür.

Saraylar yıkıldı  söndü ateşler
Dereler taştı    kurudu göller
Putlar devrildi  bayramda güller
Tevhidin Yıldızı doğduğu gündür.

Medinede mevta pederi gülün
Yetim doğdu yıldız gönüller  hüzün
Kehkeşanlar sardı beşikte gülün
Abdullah’ın nuru doğduğu gündür .

Mekke’de  duyuldu  bayramdır  bugün
Kurbanlar kesildi ziyafet bugün
Yıldızın adı da  Muhammed bugün
Ümmetin Yıldızı doğduğu gündür.

H.Hüseyin ARSLAN
Çan  23 Mayıs 2018