BABALAR GÜNÜ

İlk insan ilk baba Hazreti Âdem
Kasım’ın babası Rasul-ü Ekrem
Hz.Âdem topraktan ve İsa babasız
Bir hikmeti var ki kalma imansız

Evlat babasını, köle bulsa da
Azat etmek için satın alsa da
Resulullah diyor hakkı ödenmez
Anne babasız Cennete girilmez.

Babalar çınardır koyu gölgesi
Kanadı altında ciğer paresi
Ağlarsa arkandan analar ağlar
Mum gibi erir de babalar yanar.

Kim olursan ol muhtaçsın babaya
Ona ” öf ” diyerek varma ukbaya
Bin pişman olsan da atarlar nara
Yakıtı insanlar olan diyara

Gölgelensek hamd sancağı altında
Buluşsak cennet’te Kevser başında
Altından ırmaklar akan Cennet’te
Hakk’ın rızasına ersek birlikte

Varlık Nuru Efendimiz komşumuz
Anne babalar ebedî grurumuz
Sizlerden razıyız Rabbim de olsun
Kabriniz nur dolsun gülistan olsun
Tüm babaların günü kutlu olsun.

Karacabey 19 Haziran 2022