1465471611
Elhamdulillâhi Rabbil alemîn
Ves salâtü ves selâmü alâ Rasûlinâ
Muhammedin ve âlihî vesahbihî    ecmein

Ey kainatın  sahibi, mükevvenatın halikı
Bir şey yaratmak için yalnız “ol” diyen yaratıcı
“Ben sizin Rabbiniz değil miyim” buyuran İlahî
“Amennâ”  dedik. Biatımızı  kabul eyle Allah’ım

Adem(as)ı  eşref-i mahlukat olarak yaratansın
Melek ve Cinlere “Ademe secde edin” diyensin
İblis secde etmeyince de huzurundan kovansın
Bahşetteğin bu şerefe de lâyık eyle Allah’ım

Ey sema ve arzın sahibi, kadiri mutlak  Rabbim
Bizleri doğup büyüten, koruyup gözeten mevlam
Hesap gününün hakimi, Rahmeti bol olan Allah’ım
Âkıbetimizi hayretle, merhamet eyle Allah’ım

İnsanlar ancak bana ibadet etsinler buyurdun
Kulluk görevlerimizi, Kur’anı Kerimde duyurdun
Rasulü Zişan size örnek ve rehberdir  buyruğun
İbadât  ve   niyazımızı  kabul  eyle   Allah’ım.

Dünya bahçesinde çeşit çeşit rızıkları verdin
Helal ve haramları Kelâmı Kadimde bildirdin
Gök yüzünden bereketli yağmurlar dahi indirdin
Verdiğin nimetlere şükrü nasip eyle Allah’ım

Hastalıkların ardından şifasını da verensin
Bu fani dünyada mümine Cenneti gösterensin
Hatalarımızın ardından tevbe kapısını açansın
Bizlere affınla lütfeyle, kerem eyle Allah’ım

İnsanları çeşitli ırklarda  dünyaya dağıttın
Her topluma bir uyarıcı ve önderler gönderdin
Allah’ın ipine sarılın, kardeşler olun dedin
Müslümanı Kur’anın yolundan ayırma Allah’ım.

Birliğimiz yurdumuz,  bölünüp parçalanmasın
Daĺgalanan bayrağımız ufuklardan inmesin
Minarelerden ezanlar , selalar susturulmasın
İslâm Aleminin sancaktarı eyle Allah’ım.

Gençlere zihin açıklığı, başarılar ihsan eyle
Milletine, dinine, bayrağına hizmetkar eyle
Onları her türlü  tehlikelerden  muhafaza eyle
Devletimizi  ilel ebed payidar eyle  Allah’ım.

Ya Ilahel Alemin ! Okunan Kur’anı Kerimleri
Kıldığımız namazları,  dua ve niyazlarımızı
Bütün ibadat ve taât , hayır  ve hasenatımızı
Dergahı uluhiyyetinde makbul eyle Allah’ım.

Ecru sevabı öncellikle rahmet paygamberimizin
Hatem’ül  Enbiya, Rasül’ü kibriya  efendimizin
Sahabe ve tabiin, dini mübine hizmet edenlerin
Ervahına vâsil eyle, haberdar eyle Allah’ım.

Usul ve fürularımızın, akraba va dostlarımızın
Üzerimizde hakkı olan, tüm  müslümanların
Dua bekleyen biçare ve kimsesiz müminatın
Ervahına vâsil eyle, haberdar eyle  Allah’ım.

Ya Gaffar-uz Zünub ! Ya Settar-ul Uyub olan
Allah’ım ! Bizleri ve tüm geçmişlerimizi af olan
Cennet ve Cemalüllahla mesut ve bahtiyar olan
Kullarından olmayı nasip  eyle  Allah’ım.

Islâm coğrafyasında mazlumlara yardım eyle
Ehl-i küffara karşı islâm alemine yardım eyle
Hastalarımıza şifa, borçlulara eda nasib eyle
Sağlık ve mutluluk, huzur ihsan eyle Allah’ım.

Efendimize vaad ettiğin Makamı Mahmuda erdir
Bizleri de O’na komşu ve büyük şefaatına erdir
Ashab-ı Nardan uzak, Ashab-ı Cennetine erdir
Yaptığımız şu duamızı da kabul eyle Allah’ım.

Ve selamün alel murselin vel Hamdü
Lillahi Rabbil Alemin EL FATİHA

H.Hüseyin   ARSLAN
Çan   6  Temmuz  2018
Sairefe. Com

 

 

zor_sikinti_dua2