ÇANAKKALE GAZİSİ DEDELERİM

Konya Karaman’ın Karaman oğullarından
Doksan üç muhaciriyiz Osmanpazarı’ndan
Koca Mehmet, Hacı Molla Mehmet büyük dedem
Bulgar zulmü sonunda vatan olmuş cehennem.

Milliyetçi çeteler zehir etmiş vatanı
Zulümler dizboyu akan sa müslüman kanı
Küçük gruplar halinde düştüler zorlu yola
Muhacirler Biga sancağında verdi mola.

Ceddim böyle gelmiş bu aziz topraklara
Sonunda yerleşmişler köyüm Danapınara
Dedem Mollaoğlu Ahmet ve Kara Hüseyin
Çanakkale harbinde delikanlı erişkin.

Seferberlik ilanında cepheye koştular
Yurdu savunmak için orduya katıldılar
Arıburnu, Anafartalarda birer nefer
Nice arkadaşları can verdi birer birer.

Anne dedem Ahmet namlı kahraman piyade
Cepheden cepheye düşmana karşı her yerde
Günlerce siperlerde savaş göğüs göğüse
Hiçbir muharebe yapılamaz mukayese.

Kara Hüseyin dedemse cephede süvari
Katanalar koşumlu top arabası eri
Akbaş limanından taşımışlar top mermisi
Vadiler arasından Arıburnu cephesi.

Dereler içinde birkaç araba yol alan
Bazan tek kanatlı uçak üzerinde uçan
Ardından atılır zalim düşmanca bir bomba
Onlar vatanımıza göz dikmiş birer zorba.

Gündüzleri kamuflaj olup bekler katarlar
Gece yol alıp cepheye varır mühimmatlar
Bir kere fark edilince hemen mermi gelir
Önde dereye düşünce balıklar kelepir.

Çavuş der ki “Çanakkaleli kara Hüseyin
Kafirler başka atmaz, bize balık pişirin”
Dedem emre uyarak dereden balık toplar
Katarda olan erat tıka basa doyarlar.

Danapınar’dan altı komşu helâllık almış
Gözü yaşlı deride anne, babalar kalmış
Cepheye teslim olurlar elleri kınalı
Yaşları yirmi iki tam birer delikanlı

Savaş sonunda dedelerim köye dönerler
Anne dedem üzerinde varmış birçok izler
Alın ve ayağında saçmalar deri altında
Çanakkale gazisi şahit daru’l ukbada.

Dedem Kara Hüseyin’in sağlığı bozulmuş
Diş ağrısından son zaman tebdil hava olmuş
Çocukluk yıllarımda ben onlara ermiştim
Allah rahmet etsin benim gazi dedelerim

Çan 7 Şubat 2023