CEPHENİN İMAMLARI

Çanakkale’de yedi düvel bir haçlı ordusu
İstanbul Fatih’inden intikam almak doğrusu
Boğazdan şanlı askeri çiğneyip geçecekler
Ayasofya’da hilâl yerine haç dikecekler.

Hilâli kana boyamak isteyen haçlı ruhu
Çok kolay olacak demişlerdi batı güruhu
Cephede yankılanan “Allah Allah…” nidaları
Düşmanı beyninden vurmuştu Türk’ün sedaları.

Tasavvuf ehli, dervişler gelmiş Çanakkale’ye
İmam ve müftüler atanmış ilk etapta cepheye
Cenge gelen eratı birlik imamı karşılar
İmamet, nasihat, askeri savaşa hazırlar.

Padişah fermanıyla atanan cephe imamı
Yüzbaşıdan önce protokolde alay imamı
Terfide alay müftüsü rütbesine yükselir
Askerlere nasihat ve dini bilgiler verir.

Orduda görevli imamların kıyafetleri
Sarık ve cübbe, kollarında fırfır rütbeleri
İki fırfır tabur, üç fırfır alay imamıdır
Alay müftüsünün biri sırma, üç fırfırlıdır.

Cepheye ayrıca vaaz eden âlimler gelmiş
Bu savaşın ümmet için önemi arz edilmiş
İslâmî ruh asker arasında en ulvi seviyede
Vatan ve millet sevgisi, sabır, sebat zirvede

Mustafa Kemal Paşa Arıburnu cephesinde
Taarruz öncesinde verdiği emirnamede
“Baskın sessiz sedasız ve süngüyle yapılacak
Tabur imamları birinci hatta bulunacak.

Erata cesaret, savaşa teşvik edecekler
Düşmanın mevzileri yerle bir edilecekler”
İmamlar bihakkın emri yerine getirmişler
Zafere ulaşmada çok büyük katkı vermişler.

Boğazda batan Barbaros Hayrettin Zırhlısında
Gemi imamı Mehmet Efendi şehit burada
Yetmiş üçüncü Alay Müftüsü Rıza Efendi
Cephede makineli tüfekle şehit edildi.

Piyade Alayı müftüsü Kerevizdere’de
Subayları şehit olan alay onun emrinde
Hücuma kaldırmış ve düşmana geçit vermemiş
Zaferin kahramanları içinde adı geçmiş.

İmamlar bir elinde kılıç bir elinde Kur’an
En önde tekbir – tehlil ile hücuma katılan
Birçoğu şehadetle daru-l bekâya ulaşmış
Kalanlar gazi unvanıyla topluma katılmış

Çanakkale ve Kurtuluş savaşında imamlar
Büyük fedakârlık, orduya yarar sağladılar
Bugünde yine ihtiyacımız var ordumuzda
Çanakkale ruhu yeniden dirilsin vatanda.

Çan 24 temmuz 2023