Âlemlere bereket, hidayet kaynağısın
Yeryüzünde kurulan, ikinci de mabetsin
Ziyâret maksadıyla, yolculuk yapılansın
Vahyin iniş mekânı, islâm şehrisin Kudüs

 

Beyt’ül Makdisde namaz sevabı ellibin kat
Kılanların da geçmiş , günahlarından berat
Üç mükaddes mescidin, mensuplara mükafat
Manevi değerinle, islâm şehrisin Kudüs.

 

Ümmü Hanın evinde, istirahatte Rasül
Bir alaca Burak’la, geldi Hazreti Cibril
Selam verdi Cebrail, karşıladı da Rasül
Misafir gelecektir, islâm şehrisin Kudüs.

 

Cibril ve Rasül geldi, şereflendi Kudüs de
Geçmiş nebiler ile, buluşmuştu Rasül de
Selâm ile muhabbet, kudüs mesrur Nebi de
Mescid-i Aksa sende, islâm şehrisin Kudüs

 

Miraca yükselinen , dönüşte sana Kudüs
Sahabenin birinci, kıblesi olan Kudüs
Isa Ruhullah’ın da, göğe miracı Kudüs
Beyt’ül makdis de sende, islâm şehrisin Kudüs.

 

Tevrat sina dağında, Musa nebiye indi
Zebur ise Davud ‘a, Filistin de verildi
Zeytin dağında ise, İncil İsa’ya indi
Peygamberler diyarı, islâm şehrisin Kudüs.

 

İbrahim ve de Sâre, İshak,Yakup , Yusuf’ta
Kabirleri Kudüste, Halil kenti Habrunda
Yahya ve de Süleyman, Musa, Davut Kudüs’te
Peygamberler diyarı, islâm şehrisin Kudüs.

 

Hicret ile onyedi, ay kudüs kıble oldu
Ömer zamanı Kudüs, islâm beldesi oldu
Imar edilen kudüs, medeni şehir oldu
Âlim ve mürşid kenti, islâm şehrisin Kudüs.

 

Bin doksan dokuzda, ehl-i salip işgalde
Kudüs harabe oldu, katledildi halkı da
Yüz kırk beş yıl esaret, kanayan gül kudüs’te
Sana esaret olmaz, islâm şehrisin Kudüs.

 

Kara günlerde Kudüs, yetmiş bin şehit verdi
Sokaklar şehit dolu, mazlum heryerde vardı
Arslanların yokluğu, meydan itlere kaldı
Ayağa kalkma günü, islâm şehrisin Kudüs.

 

Selahaddin Eyyubi , bir yiğit çıktı Kudüs
Kudüs ağlarken bize, gülmek haramdır Kudüs
Haçlı köpekleri de, helak oldular Kudüs
Kudüs fatihi geldi, islâm şehrisin Kudüs.

 

Sekiz asır boyunca, yahudi ve haçlılar
Sinsice çalıştılar, Devleti de kurdular
Yine zulüm ve işgal , kan doldu topraklar.
Bekle fatih geliyor, islâm şehrisin Kudüs.

 

Koparılan fidanlar, söndürülen ocaklar
Dalgalanmayan bayrak, gözü yaşlı babalar
Kardeş milletler ama, suskundur müslümanlar
Bekle fatih geliyor, islâm şehrisin Kudüs.

 

Mescidlerde Allah’ın, zikrini yasaklayan
Onların yıkılması , ne zalimdir çalışan
Bunlar dünyada rezil, ukbada nara yatan
Bekle fatih geliyor, islâm şehrisin Kudüs.

 

Peygamber efendimiz, müjde verdiler birgün
Yahudi kaçacak da, ağaç diyecek birgün
Arkamda Yahudi var, vur zalimi de bugün
Bekle fatih geliyor, kutsal şehirsin Kudüs.

 

Arz-ı mev’ûd bir rüya., arz-ı mukaddes vardır
Tahrif edilmiş dinler , yerine Islâm vardir
Kudüs tevhit olacak, kubbede hilâl vardır
Bekle fatih geliyor, islâm şehrisin Kudüs.

 

Sabret şafak yakındır, kızılelma kudüs de
Mücahitler talimde, mühimmat sipariş te
Bekle filistin güneş, doğar Cuma gününde
Bekle Fatih geliyor, islâm şehrisin Kudüs.

 

H.Hüseyin ARSLAN
Çan 18 Haziran 2018

 

Not. Mazlum filistin halkına ve tüm müslüman halklara atfen.
Şafak yakındır inşallah

Selâm ve dua ile …