Cenabı Hak yarattığı gün, yer ve gökleri
Hak kitabında yıl, oniki aydır sayıları
İbrahim’den beri, kullandılar bu ayları
Nebinin dedesi Kilab, verdi ay adları

 

Muharrem ,Recep, Zilkade ,Zilhicce ayları
Kur’anda ki dört ay, Rahmanın haram ayları
Haram kıldı aylarda, kullara zulümleri
Cenabı Hakkın kulları, sever bu ayları

 

Cahiliyede değerlidir, haram ayları
Değerli aylarda, kurdular panayırları
Savaşın olmadığı, barış , huzur ayları
Peygamber de çağırdı, buradaki halkları

 

Recep ve Şaban ile Ramazan üç aylar
Kutsal gün ve geceler, namazlar ve dualar
Kabul olur tövbeler, arınır bütün kullar
Kapanır Cehennem, hep açıktır Cennetler

 

Rebiulevvel ilkbahar, Rebiulahır sonbahar
Nur Muhammed, Rebiulevvel de doğdular
Aynı ayda, makam-ı mahmuda yükseldiler
Allahümme salli ala Muhammed dediler

 

safer ayı, barış ve de mutareke ayı
Cemaziyel Evvel , Cemaziyel Ahır ayı
Annelerimiz iki aya, dediler tövbe ayı
Hurmaların hasatlandığı, Zilkade Ayı

 

Şevvalde tutulan, sevap altı gün oruçlar
Hac ayı Zilhicce de, mübarektir kurbanlar
Bu ayda yapılır, farz olan Hac ve umreler
Ülkelerden gelenler , Hacı olup dönerler

 

On Muharrem’de olan, tarihi hadiseler;
Hazreti Hüseyin, Kerbelada şehadetler
Adem ve Davudun , kabul olan tövbeler
Nuh’un gemisi, Cudi dağına oturdular

 

İbrahimin ,Nemrud ateşinden selameti
Yunus’un da, balığın karnından kurtulması
Musa’nın da, denizi ikiye ayırması
Yakub Mısırda , oğlu Yusuf’a kavuşması

 

İsa’nın doğumu ve göğe yükseltilmesi
Aşure yapılması , Oruçlar tutulması
Bir Muharrem’in Hicri takvim başı olması
Şehrullahı Muharrem, isminin verilmesi

 

İbadatın , hicri takvime göre icrası
İslam aleminde önemli yeri olması
İlâhi bereketin , ikramlar bol olması
Müslümanın yılbaşı, bir muharrem olması

 

H.Hüseyin ARSLAN
Çan 20 Mart 2018