MESCİD-İ  NEBİDE  İRŞAT
On beş asır öncesi beklenen varlık Nuru
Kâbe yanında doğdu kâinâtın gururu
Olmuştu kırk yaşında ahir zaman Nebisi
Kıymetini bilmedi Mekke’nin ahalisi

On üç sene zorlu geçmişti tebliğ ve irşat
Bir avuç ilk müslüman hicretle etti rahat
Habeşistan ardından Medine kutlu şehir
Kardeş olup kucaklaştı ensar ve muhacir

Allah Rasulü hicret edip teşrif edince
İslâm Devleti kuruldu Allah’ın iznince
Önce Kuba sonra Mescid-i  Nebi inşası
Güzide bir cemaat doğdu islâm davası.

Mescid-i Nebi islâmın komuta merkezi
İslamı tebliğ, savunma ve irşat merkezi
Cebrail ve melekler gördü bu kutsal mekan
Saadet asrını başlattı Rasül-i Zişan.

Mescitte kuruldu ilk İslâmın Medresesi
Önce Kur’an eğitimi sonra  beşerisi
Nice mürşid-i  kâmiller yetişti burada
Onlara dil uzatan ahmaklar var dünyada.

Eğitim ve irşat merkezi camilerimiz
Hâdimü’l Harameyn’di hep mücahid ceddimiz
Velâdet-i Nebi, Cami ve irşat haftası
Mübarek olsun bu ümmetin bekâ davası.
Çan 3 Ekim 2022