BİR DESTAN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Şehitler  memleketi  Çanakkale  boğazında
Boğazdaki  gerdanlık  Çanakkale    Köprüsü 
Lapseki   –      Gelibolu      ilçeler      arasında
Bu Bin dokuzyüz onbeş Çanakkale  Köprüsü

Yedi   asır    önce    Orhan  Gazi  zamanında
Şehzade   Süleyman Paşa’nın  komutasında
Binüçyüz elli  dörtte, seksen levent boğazda
O gün  saldan kurulan   Çanakkale   Köprüsü.

Karşıda  Çimpe  kalesini   fetheden     alpler
Boğaz  ,  saroz   körfezini  buradan  gözetler
Rumelide  at   koşturan   kahraman   yiğitler
Ecdadımın      hayali    Çanakkale    Köprüsü.

Günümüzde      sallar   yerini    feribot    aldı
Dalgalar geçit  vermez, insanlar yolda kaldı
Asma  köprü   zaruret , ülkenin  gücü   vardı
Marmaranın   kilidi  ,  Çanakkale     Köprüsü.

Tarih  iki bin  on yedi  ve  on   Sekiz    Mardı
Reis     Erdoğan     ile    zevat    temel    atıldı
Hedeflenen    beş  yıl ,  bitirme   sözü  alındı
Beşinci  asma  köprü , Çanakkale  Köprüsü.

Boğazın      ortasında     çelikten   iki     ayak 
Üçyüz on sekiz metre boyunda  iki    bayrak
Koca    Seyid’in   top   mermisi  alem  olacak
Boğazda  bir taç kapı  Çanakkale   Köprüsü. 

İki    bin    yirmi    üç    metre    kuleler  arası
Cumhuriyetin     yüzüncü       yılı       hatırası
Dünyada  bir  lider  ,  en  uzun    olan   ortası
Dört bin altıyüz metre, Çanakkale  Köprüsü.

Gelibolu     Sütlüce  ,   Lapseki    Şekerkaya
Seksen   yedi  beton   tabliye   girdi   sıraya
İnciden  tesbih  sanki  ,    uzanıyor   karşıya
Bir   abide     olacak  ,   Çanakkale  Köprüsü.

Tabliyeler Kırk  beşe   kırk   sekiz  ebadında
Üç  geliş  üç gidiş şerit, hiç kalmazsın yolda
Avrupadan     Asyaya     geç   altı    dakikada
Turizmin  ipek  yolu , Çanakkale     Köprüsü.

Yedi   düvelin   bozguna   uğradığı    mekan
İki   yüz     elli   bin    şuhedâyı    kucaklayan
Boğaz harbini bu  gün sembollerle  anlatan
Şuhedâyı    selâmlar ,  Çanakkale   Köprüsü.

Kanal ,  asma  köprü  istemeyen  muhalefet
Millî ve  manevi  değerlere   düşman    zillet
Daha     nicelerine       lâyık   olan  bu   millet
Bu    millete    yakışan , Çanakkale  Köprüsü.

Çanakkale’ nin   şanlı      Tarihine      yakışan  
Çağdaş bir asma köprüyle şehri buluşturan
Yirmi   birinci     yüzyıl’ da  dünyada  yarışan
Türkiye’nin    vizyonu , Çanakkale   Köprüsü.
            Çan    8  Ağustos   2021