DİRİLİŞ      ÇANAKKALE 
Bir   asır  geçti “Boğaz  Harbi”  sorsan kendine
Neden , niçin  girdik ? bu kahpe cihan  harbine
Üç    kıtaya   hükmeden  cihan  devlet  nerede
Yaşamı çok gördüler , doğduğumuz  bu  yerde.

Sömürgeci     devletlerin    bitmeyen    ihtirası
Vardır    ümmetin  üstüne çullanmak  sevdası
Batıyı     devrimler   ve    milliyetçilik     sarmış
Osmanlı   toprağı   onlardan  geri mi ?  kalmış.

Tanzimat   sonra    Meşrutiyet  var  mı ? bileni
Ümmete   kim   sormuş ,  gördün mü  ?  diyeni
Mübarek   bu vatanda  bir  çağdaşlık uydurduk
Maziden    gelen    herşeyi     afaka    savurduk.

Devlete  hakim  olmuş    darbeci   üç   paşalar
Sömürgeci      batıya     karşı   harbe    soktular
Payitaht’ta    entrikalar    ,  fitne    ve    kargaşa
Ümmet     sokuldu   Çanakkale’de   bir  savaşa.

Yüklendi  devrin   en   güçlü   haçlı  donanması
Boğazın      girişinde     binlerce    leş     kargası
Sandılar   ki    kolayca   geçeriz Marmara’ya
Yardım    eli    uzatsın    dostu  Çarlık   Rusya’ya.

Bu   ümmetin    kalbine     hançerini      saplasın
Ayasofya’da       âyin  ,   kutsal   şarap   patlatsın
Rüyaları       kabusa       döndü        Çanakkale’de
Leventler    “dur ”   demişti    boğazın    girişinde.

Uyuyan Arslan    kalktı ,  doğruldu , bir  kükredi
Boğazdan    geçmek    isteyen  çakallar     titredi
Akıntıda       dolaşan       Nusret’in         mayınları
Deniz    ejderha   olmuş   yutuyor  hep   çakalları.

Onsekiz   Mart   sabahı   sakin    bir   Çanakkale
Birleşik    Filo      göründü  ,    başladı   mukatele
Kıran   kırana    savaş ,  ne  Mehmetler  düşüyor
Birçok     gemi     batınca ,  filo     geri      kaçıyor.

Boğazdan     geçemeyen      İtilaf       Kuvvetleri
Karada       kapışmaya      teşebbüs      niyetleri
Bir      türlü     karaya      çıkamayan      İngilizler
Türk’ün       direnişiyle       hezimeti      gördüler.

“Çanakkale     geçilmez  ”  anladı    ehl-i     salip
Ancak      mütareke     masası    Sevir’de   galip
Çok   geçmeden   de   İstanbul’u    işgal   ettiler
Pis    postallarla   kutsal     beldeyi     çiğnediler.

Gazi   Paşa  önder    Millî      Mücadele   başlar
Ümmet tek yürek olmuş , millet kıyama kalkar
Anadolu      da     kuruldu        Kuvâ-yı    Milliye
“Ya  istiklâl !    Ya   Ölüm ” yürüdüler   cepheye.

Düşmanı     önüne    kattı  ,  döküldü     denize
Yeni   bir   devlet , adı ” Cumhuriyet ”   taptaze
Ey  ümmet  !  Bir  daha hainlere  fırsat  verme
Tarihten    silinirsin ,   küffara    boyun    eyme.
                Çan     18    Mart   2021