TEK  MİLLET  İKİ  DEVLET
Orta   Asya  yurdumuz , atamız Oğuz  Kağan
Yaylada at koşturup,  Boz kurtlarla   dolaşan
Göçler    sonu   Avrasya  ve   Anadolu   vatan
Tek  millet    iki  devlet,  Türkiye – Azerbaycan.

Onuncu    asırda    Türk   İslâmla    şereflendi
Gök   tanrı    inancını    tevhidle       pekiştirdi
İslâmî    kültürü     ve      medeniyyeti     kuran
Tek   millet  iki  devlet, Türkiye  –  Azerbaycan .

Uygar müslüman Türk’ün bağımsızlık sancağı
Kırmızı ,   yeşil,  mavi ,    ay      yıldızlı     bayrağı
Şühedânın    kanıyla    yoğrulmuş    iki     vatan
Tek   millet  iki  devlet, Türkiye  –  Azerbaycan .

Dinimiz  ,  dilimiz    bir ,   bayrakta ki  hilâl   bir
Sünnet-i Nebi rehber,  namazda   kıblemiz bir
Bayramlar    sevincimiz,   minarede   bir   ezan
Tek   millet    iki  devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan .

Yaylakda  ki  davarlar , kaval  çalan   çobanlar
Rengarenk   kıyafetler,   dans    ediyor   bacılar
Halklarda Türk folklorü zengin ortak heyecan
Tek   millet   iki  devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan.

Aşklarını    söyleyen ,    yazan    nice      ozanlar
Dedem Korkut , Nesimi ,Âşık Veysel, koşmalar
Mevlana,  Yunus  Emre,  gönül   dostu   evliyan
Tek   millet    iki   devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan.

Asırlar    boyunca     bu     halkın    mücadelesi
İstiklâl     uğrunda    ki      destan    olan    çilesi
Bekâ  davamız devlet -ebed -müddet -özvatan
Tek   millet    iki  devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan.

Yirmi   birinci    asrın     mazlum  müslümanları
Zâlimler ;  Yahudi   ve   Haçlı  ,  hâin    maşaları
Türk  dünyası  birlik  ve   dirlik olsun şu  zaman
Tek  millet   iki    devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan. 

Kelime-i    Tevhid’te    bütün ümmet  toplansın
Gözü yaşlı  bir  mü’min  şu cihanda    kalmasın
Dosta     güven ,   zâlimin     hayallerini     yıkan
Tek   millet   iki  devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan. 

Bağımsızlık –   hürriyet     halkın   ortak misyonu
Yurtta  sulh  cihanda  sulh Türk’ün aslî  vizyonu
Kardeş  Cumhur   Başkanı   Aliyev  ve  Erdoğan
Tek   millet     iki   devlet,  Türkiye  –  Azerbaycan. 
     
                        Hasan Hüseyin  ARSLAN
                 05 Nisan  2020