YÜCE   HAKK’A   M Ü N A C   T
Kâinatın  sahibi , adın   Rahim ve  Rahman
Dünyada  her  canlıya , rızık veren Yaradan
Mümin  olan kullara, büyük nimetler sunan
Biz aciz   kullarına,  helâl rızk  ver  Allahım!

Vacibü’l vücud  sensin   , ezeli   ve  ebedsin
Zatında ,  sıfatında,   benzersiz ve de teksin
Mevcudat sana muhtaç, zatın   ile    kaimsin
Biz     bicare    kullara, kol kanat ver  Allahım!

Bütün mahlukat   fani,  Bâkî  olan da sensin
İlmin  ezelî   ,    bilen,   işiten    ve      görensin
Kolaylık  murat    eden  , dilemeye    kadirsin
Biz   aciz   kullarını , bermurad   et   Allah’ım.!

Zatî      sıfatın       ile,    evrenin      dışındasın
Sübutî    sıfatınla    ,   her      an    tecellidesin
Can veren ve   yaşatan,   almaya da kadirsin
Bu  açiz     kullarına    ,  idrâkı    ver   Allahım!

Mülkün gerçek sahibi, her şeye de kadirsin
Sema   ve  arzı  tutan, kandille  süsleyensin
Her türlü eksiklikten, kusurdan münezzehsin
Bu     biçare   kullara,  Rızanı   ver     Allahım!

Kalbe iman dolduran, koruyup gözetensin
İyi    kulları   seven,   günahlar   affedensin
Dualar   kabul eden, hidayet   de   verensin
Bu  biçare    kullara, hidayet   ver   Allahım! 

Zoru  kolaylaştıran,   darlıktan kurtaransın
Mü’mine refah veren, kerem sahibi sensin
Kula   selamet veren, hesaba da  çekensin
Sırat-ı müstekim’den , ayırma Sen Allah’ım!

Kulları  zengin eden, çok zengin de olansın
Rızkın gerçek sahibi, vermede  Er”rezzaksın
Ihsanı – rahmeti bol, mü’minin dostu Sensin
Bu  garib   kullarına,  zenginlik ver   Allahım !

Sonsuz hamdü senalar, tahıyyatü ikramlar
Sana sonsuz şükürler,  ibadet  ve  niyazlar
Kalū beladan geldik,   ancak  sana varışlar
Biz aciz   kullarını, saptırma   da   Allahım !

Can  alan ve dirilten, Maliki  yevmi’d -din’sin
Zalime  ceza  kesen, mazlumu   koruyansın
Cehennem kâfirlerin, Cennet müminin dersin
Biz   günahkâr  kulları , nara    atma  Allahım!

Hasta  olan  kullara  ,  şifalar  versin  sensin
Bir    virüsle    sınayıp ,   sabrımızı   denersin
Eş’Şâfi  yüce   ismin , merhamette ekmelsin
Muhammed  ümmetini, helâk etme  Allah’ım !

Dünyada dostun olan , mahşerde sana varan
Ashab-ı  nardan değil,   ashab-ı   Cennet olan
Liva-ül Hamd altında,   haşır ve de  cem olan
Muhammed  ümmetine,  ikrâm eyle Allah’ım !

                             H.Hüseyin   ARSLAN
                             Çan  23 Aralık  2020