BAĞIŞLAMA DUASI
                      Euzu     Besmele
             Elhamdulillâhi Rabbil alemîn
        Ves salâtü ves selâmü alâ Rasûlinâ
 Muhammedin ve âlihî vesahbihî    ecmein
Rabbena ! Tekabbel   minnâ  inneke  entes
Semiul  alîm…..

İlâhî !  hamdini sözümüze   sertâç ettik
Zikrini fâni kalplerimize mi’rac ettik
Kur’an-ı  Kerim’i  kendimize  minhâc ettik
Rasûlün önderimiz, ümmet eyle Allah’ım!

İnayetine sığınarak , kapına geldik
Hidayetine sığınarak lütfuna geldik
Kulluk edemedik biz ,Yâ Rab affına geldik
Dergah-ı izzetinden boş çevirme Allah’ım !

Şaşırtma bizi doğruyu , hakikati söylet
Sevdir bize sevdiğini, mü’minleri yâr et
Sırat-ı müstekimi , Rasûlüllah’ı öğret
Sen dilemedikçe , isteyemeyiz Allah’ım!

Sevdin habibini sen kainata sevdirdin
Sevdin de risalet elbisesini giydirdin
Fani dünya’dan, makam-ı mahmuda erdirdin
Salatü selamımızı lütfeyle Allah’ım !

Ey   âlemin     sahibi !     Mevcudatın    halikı 
Yaratmak     için    yalnız “ol” diyen    yaratıcı
“Ben   Rabbiniz değil miyim”    buyuran  İlahî
“Amennâ  ve saddaknâ”  kabul eyle Allah’ım!

Eşref-i   mahlukat olarak   insan   yaratansın
Melek ve  Cin’ne “Ademe secde  edin” dedin
İblis  secde  etmeyince  huzurdan kovansın
Bahşetteğin    şerefe     lâyık   eyle  Allah’ım!

Kullar   ancak bana  ibadet etsin  buyurdun
Kulluk    görevimizi, Kur’an’da  da duyurdun
Rasulü  size örnek ve  rehberdir  buyruğun
Bütün  kulluğumuzu  kabul  eyle   Allah’ım !

Semadan  bereketli  yağmurlar endirensin
Fani  dünyada  çeşit    çeşit   rızık veransin
Helal   ve   haramı  Kelâmında bildirensin
Nimete  şükretmeyi   nasip   eyle  Allah’ım!

Hastalıklar    ardından     şifasını    verensin
Fani  âlemde   bize   Cenneti    gösterensin
Günahlar  ardından    tevbe  kapısı açansın
Affını   da  lütfeyle,   kerem  eyle     Allah’ım !

Ya    Ilahî  !      Okuduğumuz     hatmi şerifi
Süreleri , namaz , dua salatü selamı
Verdiğimiz  hayır   ve   tüm       hasenatımızı
Dergah-ı   ızzetinde  makbul eyle   Allah’ım !

Hasıl olan sevabı  , Hatem’ül  Enbiya’nın
Hz. Muhammed Mustafa aleyhi ve sellemin
Ezvac-ı tahiratın ve Ashab-ı kiramın
Ervahına vâsil et , makbul eyle Allah’ım !

Usul ve füruların , akraba va dostların
Üzerimizde hakkı olan müslümanların
Dua bekleyen biçare mü’min , müminatın
Ervahına vâsil et , makbul eyle  Allah’ım.

Islâm coğrafyasında mazluma yardım eyle
Ehl-i küffara karşı ümmete yardım eyle
Hastalara şifa , dertlilere deva eyle
borçlulara eda , Sağlık , huzur ver Allah’ım.

Ya Gaffar-uz Zünub ! Ya Settar-ul Uyub olan
Bizleri ve tüm geçmişlerimizi af olan
Cennet ve Cemalinle mesut – bahtiyar olan
Kullarından olmayı nasip  eyle   Allah’ım!  

Yurtta  ebedi   birlik   ve   dirlik   bülünmesin
Şanlı   bayrağımız  ufuklardan hiç    inmesin
Minarelerden    ezan   ve   selâlar   dinmesin
Düşmanları      kahrı    perişan  eyle  Allah’ım!

Gence   zihin   açıklığı,    başarı   ihsan   eyle
Dinine  , yurduna  ,   halkına    hizmetkar eyle
Gençleri    tehlikelerden     muhafaza     eyle
Devleti   ilel   ebed    payidar   eyle    Allah’ım !

Rasûl-i Ekremi Makamı Mahmuda erdir
Bizi O’na komşu ve şefaatına erdir
Cehennem’inden kurtarıp Cennet’ine erdir
Yapılan duamızı kabul eyle Allah’ım.

         Ve selamün alel murselin vel Hamdü
              Lillahi Rabbil Alemin EL FATİHA

                         H.Hüseyin   ARSLAN
                       Çan  25 Aralık 2020