POST – MODERN   DARBE   NEYDİ ?
Bu     gazi   millet   tarihte  ne günlere  şahit
Post-modern darbe neydi? gözü yaşlı analar
Vuranda   ölende  mü’min  kimler oldu şehit
Tarihte kara birgün  şu  yirmi sekiz  şubatlar.

Üç   kıtada    toprak  sahibi    ulu     bir   çınar
Çanakkale’den     geçemeyen   haçlı   kafalar
Abdülhamid’i    yıkan  mason   ruhlu   paşalar
Çağdaş  batının  ruhu , hain   darbe  yapanlar

O    dönemde  Türkiye’de  ne  oldu  bu   neden
İktidarda halktan biri , ben müslümanın diyen
İslâmî  değerlere  sahip   alnı seçdeye   giden
Vay     layiklik   gidiyor  diyen  mason   kafalar.

Serüven    devleti   kurmakla     startı    verildi
Önce    işgal   olan  topraklar  peşkeş   çekildi
Saltanat   ,  hilâfet      haçlıya    kurban   edildi
Devrimlerle   herşey   devirdi   mason  kafalar.

Kur’an   okuma    yasak   , yok  cenaze   imamı
Ezanlar  Türkçe  , namazlar  Türkçe   olmazmı
Ceddinin       mezar     taşını     okuyan kaldımı
Nesiller  düşündü   bu  satılmış  mason  ruhlar.

Kızları        okutun      diye       sıraya      girdiler
Vermeyen  bağnaz , yobaz  damgasını  yediler
Baş    örtüyle     gelince    sille   tokat   çektiler
İkna     odası     zindan    ,  baş   örtülü   bacılar.

Seksen    yılı     gibi   önce     zemin    hazırlandı
Sahte    şeyhler    türedi ,  Fadimeler    kalkandı
Başbakan  Cuma   kılmaz ,camide  hiç  olmazdı
Çağdaş  Türkiye  elden gidiyor  diyen  medyalar.

Milli      Güvenlik      Kurulu     muhtıra   masada
Başbakan  susmuş   fermanlar  sıralar  paşa da
Madde   madde  direktif ,   yoksa  darbe  sırada
Halkın      tercihine   saygı   duymayan    paşalar.

Sonra  Sincan’da   tanklar    balans   ayarı   yaptı
Eşi      baş        örtülü    subayı     ordudan      attı
Bütün    belgelerde   resimse    Baş   açık   şarttı
Batı   çalışma   grubu    ,  fişlendi      vatandaşlar.

İmam – hatip     gençliği    hedef    tahtasındaydı
Akademi   ,  harpokulu     hep      hayalde    kaldı
Dindar         öğrenci         üniversiteden       atıldı 
Bayram  yaptı   laik   demokrat   çağdaş  kafalar.

Onbeş  Temmuz   kalkışma    aynı   ruhun   ikizi
Terör     ve    yandaşları     vurmak    istedi   bizi
İkiyüz        elli         şehit  ,  ikibin   yurttaş    gazi
Tanklara ,  mermilere  dur  deyen   vatandaşlar.

Fatihler ,  Yavuzlar …..çıkaran   bu  aziz    millet
Müslüman  asla   eğilmez    ne   yapsada   zillet
Kıyamete      kadar      olacak    şerefli    ümmet
“Allah (cc)  bize yeter” der samimi müslümanlar.
                  Çan   28 Şubat   2021