BİGALI MEHMET ÇAVUŞ DESTANI

Analar ne yiğitler doğurmuş ki kahraman
Fedakâr ve cefakâr Bigalı Mehmet Çavuş
Bir asırdır hayatı dillerde olmuş destan
Rumeli muhaciri Bigalı Mehmet Çavuş.

Doksan üç Harbi öncesinde Bulgar isyanı
Zulüm, yakıp, yıkma, korku sarmıştı her yanı
Muhacir olan Türkler özlediler vatanı
Bu yıllarda doğmuştu Bigalı Mehmet Çavuş.

Filibe, Ayran Köyü tabakçının hanesi
Babası Mustafa ve Feride öz annesi
Doğum sonrası vefat etmişti validesi
Kundakta öksüz kalmış Bigalı Mehmet Çavuş.

Yüz binlere varmıştı göçe zorlanan insan
Ayran Köyünden yüz hane yollarda perişan
Uzun ve çileli yolculuk mechule akan
Bahçeli Köyüne yerleşmiştir Mehmet Çavuş.

Biga’ya çocuk gelen Mehmet delikanlıdır
Evlendiği kadın muhacir kızı Fatma’dır
Askere giderken doğan oğlu kundaktadır
Yıl bin dokuz yüz iki askerdir Mehmet Çavuş.

Uzun yıllar süren kutlu vatan görevinde
Başarı gösteren Mehmet Çavuş rütbesinde
Tecrübeli bir asker Mehmet Balkan Harbi’nde
Onbir yıl sonra köyüne döndü Mehmet Çavuş.

Çanakkale Savaşı’nda otuz dört yaşında
İhtiyat askeri Seddülbahir tabyasında
Maydos müfrezesi olarak kıyı hattında
İhtiyat çavuşudur Bigalı Mehmet Çavuş.

Boğaz harbini kaybeden İtilaf ordusu
Son çareleri karaya çıkmaktı doğrusu
Ancak akla gelmemiş atılacak bir pusu
Seddülbahir’de pusuya yatmış Mehmet Çavuş.

Dört Mart sabahı Seddülbahir ateş altında
İki deniz piyade bölüğü de karada
İngiliz askeri ilerliyor köy yolunda
Yirmi beş asker ile pusuda Mehmet Çavuş.

Çok yaklaşan düşmana ateşe başladılar
Şaşıran düşman çareyi yatmada buldular
Mehmetçik ilk defa kahramanca savaştılar
Çalışmayan silahı fırlattı Mehmet Çavuş.

“Kutsal vatanın taşı da toprağı da benim
Silah yoksa taşlarla başınızı ezerim
İşte elimde ki benim istihkam küreğim
Süngü tak hücum”emri, kükredi Mehmet Çavuş.

“Süngü, taş ve kürekle silaha karşı geldik
Piyade bölüğünün çoğunu yere serdik
Onlar yirmibeş ölü, biz altı şehit verdik”
Yaralı bulunmuştu fedakâr Mehmet Çavuş.

Maydos hastanesinde Mehmet gözünü açtı
Kahramanlığı bütün orduya moral kattı
“Gümüş İmtiyaz Madalyası” göğsüne taktı
Sonra Arıburnu’nda savaştı Mehmet Çavuş.

Mondros Mütarekesi’nden sonra terhis oldu
On altı yıl askerlik köyüne gazi döndü
Çanakkale’de yedi şehit veren köyüydü
İpek böcekçisi ve çiftçidir Mehmet Çavuş.

Kanun çıkınca “Tabakoğlu” soyadını aldım
Gazi maaşı vermek istediler almadım
Ben para kazanmak için askerlik yapmadım
Diyen Seddülbahir kahramanı Mehmet Çavuş.

Gözü kara her zaman gönüllü hazır asker
Askerde öğrendiğiyle halka hizmet eder
Yetenekli, mütevazi, cömert, yardımsever
Köyünde saygı gören gazi Mehmet Çavuş.

Yedi düvele karşı Çanakkale Seddül Vatan
Varoluş destanını can ve kanıyla yazan
Şehit ve gazilere bu ümmet medyun inan
Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş.

Gazi Hakk’a yürümüştür seksen dört yaşında
Anıt mezarı var Bahçeli köyü Biga’da
Bugün Mehmetçik yürür senin açtığın yolda
Mekanın Cennet olsun Gazi Mehmet Çavuş

Çan 5 Aralık 2022