EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ

Çanakkale harbinde yiğit dolu bir ordu
Şehitler diyarında kahraman Yahya Çavuş
Üç bin küffara tek bir takımla karşı durdu
Cengaver bir aslan Ezineli Yahya Çavuş.

Bin sekiz yüz seksen yedi Koçali doğumlu
Mustafa ve Hanife Dudu’nun şehit oğlu
Ezine’nin gururu Hakk’ın sevgili kulu
Adam gibi adam Ezineli Yahya Çavuş.

Askerlik çağı gelince askere alınmış
İki Balkan harbine er olarak katılmış
Başarılı bir asker çavuş rütbesi almış
Yenilgi ve hüsranı görendir Yahya Çavuş.

Terhis olunca Koçali köyüne gelmişti
Sevdiği bir kızla dünya evine girmişti
Çanakkale harbine de gönüllü gitmişti
Hamile eşini de bırakan Yahya Çavuş.

Birinci takım çavuşu Ertuğrul koyunda
Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Bey bölük başında
Etten kemikten hisarlar düşman karşısında
Cennetin yolunda takımıyla Yahya Çavuş.

Boğazdan geçme hayali denize düşünce
Seddülbahir’de Mehmet Çavuş dersi verince
Küffar Ertuğrul Koyuna çıkmak isteyince
Sabırlı, imanlı takımıyla Yahya çavuş.

Önce İngiliz zırhları koyu topa tuttu
Yağmur gibi yağan gülle, şarapnel, uğultu
Sandılar ki bütün canlıları toprak yuttu
Siperde sessiz duran takımla Yahya Çavuş.

Düşman filikaları kıyıya yaklaşınca
Yahya Çavuş takımı ateşe başlayınca
Mavzerler bir makineli gibi çalışınca
Denizi kan gölüne çevirdi Yahya Çavuş.

Deniz ve sahil düşman cesetleriyle doldu
Bölük komutanı Hüseyin Bey şehit oldu
Yahya Çavuşsa askerin başında dik durdu
Çıkarmaya dur diyen takımla Yahya Çavuş.

Canlı kalabilen bine yakın İngilizler
Kum tepeleri ardına sığındı Tomiler
Çakıldılar sahile geri dönemediler
Muzafferdir bugün bölüğüyle Yahya Çavuş

Ertesi gün tomiler Tekke koyundan çıkar
Mevzilerde ki Mehmetçiği arkadan sarar
Çapraz ateşte kalan bölük geriye kaçar
Yetmiş cengaver sağ ve yaralı Yahya Çavuş

Tedavi olunca yeniden cephe hattında
Üçüncü Kirte harbi süngü taarruzunda
Hakk’a yürüdü Ağır bir yara sonunda
Şehadete erdi takımıyla Yahya Çavuş.

Çan 9 Aralık 2022